Beveiligingsbeleid

Het beveiligingsbeleid geeft de kaders weer waarbinnen beveiliging moet worden ingericht. Beleid maakt duidelijk welke richting moet worden ingeslagen en wat de doelstellingen zijn.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden in het beleid duidelijk vastgelegd, met als resultaat voldoende draagvlak om de risico’s van jouw organisatie aan te pakken.

Bij het opstellen van het beleid houden we rekening met de specifieke eigenschappen van de organisatie en welk risico zij bereid is te lopen (de zogenaamde risicobereidheid). Het beleid vormt de basis om de beveiliging van jouw organisatie structureel in te richten.

Sturen op gegevens

Beveiligingsbeleid nodig? Neem contact met ons op

Ons complete pakket aan dienstverlening

error: Content is protected !!