De hoogte van de risico’s bepaalt de combinatie en zwaarte van de maatregelen