Waar wij voor zorgen

Het is toch gek om veel geld aan beveiliging uit te geven zonder er zekerheid voor terug te krijgen?

Wij zorgen voor de juiste kwaliteit van beveiliging tegen de laagst mogelijke kosten. Door uit te gaan van de reële risico’s zorgen we voor meer zekerheid. Het beveiligingsmodel dat wij hierbij gebruiken ziet er als volgt uit:

Waarom we het doen

Hoe weet je of je de goede dingen goed doet, ook op het gebied van beveiliging?

Een organisatie loopt risico’s omdat ze de dreigingen niet kent of verkeerd ingeschat. Hoe weet je of je goed genoeg beveiligd bent als je niet weet welke reële risico’s je loopt? Hoe weet je welke en hoeveel maatregelen je moet treffen om de regie te nemen en in control te komen? Hoe weet je of je niet teveel maatregelen neemt en of het allemaal niet een beetje minder kan?

Wij van RisicoRegisseurs helpen je om antwoorden op die vragen te vinden. Niet door meer beveiligingsmaatregelen voor te stellen, maar door de risico’s beter te regisseren.

Wij zorgen voor een hogere kwaliteit van beveiliging tegen lagere kosten. Door uit te gaan van de risico's geven we meer zekerheid want het grootste risico is het risico dat je niet regisseert.

Met alles wat wij doen zorgen we ervoor dat organisaties goed genoeg beveiligd zijn tegen verwachte en onverwachte risico’s. Op een reële manier, in de juiste proporties.

Wij noemen dat: Security Governance, in opzet, bestaan en werking.
We zorgen voor de continuïteit van organisaties en beschermen de belangen van aandeelhouders, werknemers en andere belanghebbenden door de operationele risico's inzichtelijk en beheersbaar te maken en te houden. Niet door meer en meer beveiligingsmaatregelen voor te schrijven, maar door risico’s (beter) te regisseren.
Het is onze doelstelling om organisaties te helpen hun beveiligingsrisico’s zo goed mogelijk beheersbaar te maken en te houden door te streven naar een hogere kwaliteit van beveiliging tegen lagere kosten.

Omdat ondernemen risico's nemen is, doen we dit op basis van een reële risico inschatting waarbij we de onacceptabele risico’s beheersbaar maken door de juiste beveiligingsconcepten te adviseren en te implementeren.

Wij doen dit voor alle organisaties die verplicht vallen onder een Corporate Governance Code en alle organisaties die vrijwillig naar een vergelijkbare code (willen) handelen.

We hebben al veel voor organisaties betekend en vertellen je daar graag  meer over. Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Kijk dan eens bij de cases waar we een korte uitleg geven over de bereikte resultaten of neem direct contact met ons op.

Hoe we het doen

Een onafhankelijke regisseur die de belangen van opdrachtgever én opdrachtnemer behartigt

Als onafhankelijke organisatie beweegt RisicoRegisseurs zich ongehinderd tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer. Met het uitgangspunt van Good Security Governance is onze focus op het nemen van de juiste maatregelen afgestemd op de reële risico’s.

Het grootste risico is het risico dat je niet regisseert. RisicoRegisseurs zorgt ervoor dat haar opdrachtgevers goed (genoeg) beveiligd zijn. Wij zorgen voor een juiste kwaliteit van beveiliging door meer zekerheid te verschaffen tegen de laagste mogelijke kosten.

Deze focus waakt voor het nemen van te veel of de verkeerde maatregelen waardoor wij veelal ook nog aanzienlijk besparen op investeringen en operationele beveiligingskosten.

Ketenregie beveiliging waarmee we de regie op het gebied van beveiliging voor organisaties verzorgen omdat er een trend gaande is waarbij er binnen organisaties meer regie moet worden gevoerd met minder inhoudelijke kennis, ook op het gebied van beveiliging.
Realiseer je het level van good governance zoals je dat voor ogen hebt? Waar sta je als organisatie en waar wil je staan? Met ons Security Governance Model stellen we vast in hoeverre de huidige aanpak van beveiliging leidt naar het gestelde doel en waar verbeteringen – meer of minder doen - mogelijk zijn.
Kosten efficiëntie is een veel gebruikt begrip binnen organisaties. De aandacht gaat dan vaak uit naar marktconformiteit of besparingsmogelijkheden. Zeer zeker noodzakelijk. De vraag die hier echter aan vooraf gaat, is of je voor de kosten die je maakt het beoogde resultaat zult krijgen? Of anders gezegd of de uitgaven die je voor beveiliging doet effectief zijn? RisicoRegisseurs helpt organisaties scherp te zijn op zowel doelmatigheid als doeltreffendheid als het om beveiliging gaat.
Onze kracht zit hem in het neerzetten, implementeren en bewaken van het juiste beveiligingsraamwerk op strategisch en tactisch niveau. Wij zorgen dat vanuit een doordacht raamwerk de belangen van de organisatie zo goed mogelijk worden beschermd tegen realistische bedreigingen. Dat doen we onder meer door:
Risico-, dreigings- en daderprofielen
Van beveiligingsstrategie tot beveiligingsplan
Quickscans en analyses
Implementatie
De juiste prijs en de juiste leverancier
Beveiligingsaudits
Bewustwording
Training

Lees meer over onze diensten

Weten hoe wij de beveiliging van organisaties al verbeterd hebben? Kijk dan eens bij de cases waar we een korte uitleg geven op wat we bereikt hebben of download de white papers.

Wat we doen

Wat doet de organisatie of doet de organisatie maar wat?

Beveiliging is het op basis van een reële risico inschatting selecteren en implementeren van de juiste mix van maatregelen. Dit om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de organisatie door de risico’s beheersbaar te maken.

Theoretisch misschien niet eens zo ingewikkeld maar in de praktijk toch vaak lastig. Een verkeerde aanpak of te weinig inzicht levert simpelweg te veel risico’s of te hoge kosten op. Wij van RisicoRegisseurs helpen organisaties om de goede dingen goed te doen.

Wij regisseren risico’s voor onze klanten zodat zij zich kunnen richten op hun core business.

Wij zorgen dat de risico’s inzichtelijk zijn en beheersbaar blijven. Dat doen we zowel voor de vitale bedrijfsprocessen als voor de kritische informatie, materieel en personen.
We helpen organisaties om “in control” te komen en te blijven door onafhankelijke analyses, adviezen en audits.

Ook kunnen wij het gehele beheer van het security portfolio voor onze rekening nemen door het contract management en projectmanagement te voeren. We kijken daarbij naar de volledigheid, juistheid én naleving van beveiliging in opzet, bestaan en werking.
Wij ondersteunen de functionarissen die een rol hebben bij het inrichten en controleren van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Dit doen we zowel op het niveau van de beleidsmaker, de controleur alsook de uitvoerder. De integrale samenhang van de totale beveiligingsketen heeft daarbij onze focus.

Binnen Governance Code ondersteunen we bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, Security Managers, Risk Managers, Compliance Officers en interne en externe auditors.
Onze kennis en ervaring willen we delen met Young Security Professionals. Wij willen hen ervaring laten opdoen bij de organisaties waar wij voor werken. Wij begeleiden hen volgens een vooraf vastgesteld opleidings- en ervaringsprofiel, dat er helemaal op gericht is dat zij in het vakgebied Security Management hun toekomst zien en zij dit vakgebied mee verder kunnen ontwikkelen.

Wie we zijn

We zijn een onafhankelijke organisatie voor beveiligingsonderzoek en -advies. Zelf verkopen wij geen beveiligingsmaatregelen. Wel zien we dat er veel geld wordt uitgegeven aan maatregelen, die de risico’s feitelijk onvoldoende afdekken.

We helpen organisaties zodat ze kunnen spreken over goed beveiligingsbeheer waarbij de onacceptabele risico’s beheersbaar zijn en blijven.

André Severs Thimo Keizer