Je wil de organisatie beschermen tegen de risico’s die er zijn. Wij helpen je daarbij door fysieke beveiliging structureel in te richten. De risico’s zetten we centraal. Daaruit leiden we de beveiliging af die nodig is. Zo ontstaat een manier van beveiligen die het best past bij de unieke eigenschappen van de organisatie. Hierdoor loopt de organisatie geen onacceptabele risico’s, is de aanpak effectief en efficiënt en zijn de maatregelen niet zwaarder dan noodzakelijk.

Vanuit een onafhankelijke positie en met een bedrijfskundige blik ondersteunen we organisaties bij vraagstukken over beveiliging. 

    • We helpen bij het structureel inrichten van beveiliging. Daarmee ontstaat een proces dat onder controle is en continu verbeterd wordt.
    • We geven inzicht in de realistische dreigingen die er zijn. Hiermee wordt duidelijk waartegen beschermd moet worden.
    • We voeren risicoanalyses uit en geven adviezen. Daardoor wordt duidelijk welke maatregelen nodig zijn om geen onnodige risico’s te lopen.
    • En we verrichten onderzoeken en audits. Waarmee zekerheid ontstaat over de mate waarin de risico’s zijn afgedekt en wat er nog verbeterd kan worden.

Op deze manier zorgen we ervoor dat een organisatie erop kan vertrouwen dat de beveiliging goed genoeg is.

Hoe we dat doen

Richten

We kijken naar de aard van de organisatie. Hierbij houden we rekening met de bedrijfsprocessen en de te beschermen belangen. Zo geven we inzicht in de risico’s die realistisch zijn en adviseren we over de inrichting van beveiliging die past bij de organisatie.

Inrichten

We stellen beveiligingsbeleid, dreigingsprofielen en programma’s van eisen op. Zo wordt duidelijk hoe beveiliging het best kan worden ingericht, welke dreigingen realistisch zijn en welke maatregelen je daar tegenover kunt zetten. We richten incidentmanagement en risicoacceptatieprocessen in zodat incidenten geanalyseerd en risico’s geaccepteerd worden. Zo blijft de beveiliging up-to-date.

Verrichten

We voeren risicoanalyses uit en stellen beveiligingsplannen op. We ondersteunen bij het implementeren van de maatregelen. We analyseren incidenten, begeleiden risicoacceptaties en voeren audits uit. Zo weet je precies wat er nodig is om beveiliging op peil te houden.

Klik hier voor het beveiligingsmodel dat wij gebruiken. Ons beveiligingsmodel wordt ondersteund door een applicatie die we Securtree© noemen. Hiermee standaardiseren en automatiseren we het proces van risicoanalyse naar beveiligingsmaatregelen.

Weten hoe we jou kunnen helpen?

Een aantal referenties

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange