Wat we doen

We helpen je bij het opstellen van de kaders waarbinnen beveiliging moet worden ingericht. Beleid maakt duidelijk welke richting wordt ingeslagen en wat de doelstellingen zijn.

We geven inzicht in de dreigingen die voor jouw organisatie realistisch zijn.  Zo weet je exact welke combinatie van maatregelen nodig is om de risico’s beheersbaar te houden.

Voor de realistische dreigingen, helpen we je om de hoogte van de risico’s per locatie te bepalen. De uitkomsten gebruiken we om de juiste maatregelen te kunnen adviseren. 

Op basis van de risico’s die er zijn, stellen we het best passende beveiligingsadvies samen. We maken duidelijk wat nodig is, wat al gedaan is en wat nog verbeterd kan worden.

Met onafhankelijke onderzoeken geven we zekerheid. Bij een audit krijg je antwoord op de vraag: “Is gedaan wat was gepland en zijn de locaties voldoende beveiligd?”.

Hoe we dat doen

Richten

We kijken naar de aard van de organisatie. Hierbij houden we rekening met de bedrijfsprocessen en de te beschermen belangen. Zo geven we inzicht in de risico’s die realistisch zijn en adviseren we over de inrichting van beveiliging die past bij de organisatie.

Inrichten

We stellen beveiligingsbeleid, dreigingsprofielen en programma’s van eisen op. Zo wordt duidelijk hoe beveiliging het best kan worden ingericht, welke dreigingen realistisch zijn en welke maatregelen je daar tegenover kunt zetten. We richten incidentmanagement en risicoacceptatieprocessen in zodat incidenten geanalyseerd en risico’s geaccepteerd worden. Zo blijft de beveiliging up-to-date.

Verrichten

We voeren risicoanalyses uit en stellen beveiligingsplannen op. We ondersteunen bij het implementeren van de maatregelen. We analyseren incidenten, begeleiden risicoacceptaties en voeren audits uit. Zo weet je precies wat er nodig is om beveiliging op peil te houden.

Klik hier voor het beveiligingsmodel dat wij gebruiken. Ons beveiligingsmodel wordt ondersteund door een applicatie die we Securtree© noemen. Hiermee standaardiseren en automatiseren we het proces van risicoanalyse naar beveiligingsmaatregelen.

Weten hoe we jou kunnen helpen?

Een aantal referenties

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange