Als je de dreigingen kent, kun je risico’s inschatten. Als de risico’s bekend zijn, kun je maatregelen bedenken