Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Beveiligingsadvies

De uitdaging voor organisaties: Op welke manier structureer jij de beveiliging van jouw organisatie zodanig, dat je continu de check hebt dat je de goede dingen doet, deze goed doet en je daarmee voor jouw organisatie de controle krijgt, hebt en houdt over de onacceptabele risico’s? Vanuit RisicoRegisseurs werken wij graag vanuit een vaste structuur, dat is ingericht als een continu proces voor het beheersbaar maken én houden van fysieke beveiliging. De risico’s van de organisatie staan hierbij aan de basis. We leveren verscheidene diensten, die bijdragen aan een goede uitvoering van het beveiligingsproces. Waaronder beveiligingsadviezen voor locaties.

Om een goed beveiligingsadvies voor een locatie te kunnen opstellen, is allereerst inzicht nodig in de risico’s van de betreffende locatie. Dit inzicht kan verkregen worden voor het uitvoeren van een risicoanalyse. Bij deze risicoanalyse wordt voor iedere dreiging door een aantal belanghebbenden de inschatting gemaakt van hoe aantrekkelijk het voor een dader is om zijn doel te bereiken (attractiviteit) en eveneens wat het voor de organisatie aan consequenties kan hebben (het belang). 

Naast de risicoanalyse is het nodig om ook de lokale situatie te begrijpen, het liefst door een bezichtiging van de locatie. Op basis van de risicoanalyse en het bezoek aan de locatie, wordt het best passende beveiligingsadvies samengesteld.  Het advies geeft een overzicht van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen die passen bij de risico’s zoals deze voor de locatie zijn vastgesteld.

Wat het kost en wat het oplevert

Een beveiligingsadvies is dus altijd gebaseerd op een risicoanalyse en een bezichtiging op locatie. Beiden zijn inbegrepen in de hieronder genoemde investeringsbedragen waar je op kunt rekenen voor een afgerond beveiligingsadvies:

    • Vanaf € 1.500 voor locaties tot 2.500 m2
    • Vanaf € 2.500 voor locaties tot 10.000 m2
    • Vanaf € 3.500 voor locaties tot 25.000 m2
    • Vanaf € 5.000 voor locaties boven 25.000 m2

Het beveiligingsadvies geeft je inzicht in hoe hoog de risico’s van iedere dreiging voor een locatie worden ingeschat, plus inzicht in de best passende mix van beveiligingsmaatregelen. Zwaardere maatregelen voor waar het risico hoog wordt ingeschat en lichtere maatregelen wanneer het risico als laag wordt beoordeeld. Dit geeft jou de grenzen aan voor beveiliging en daarmee sluit je goed aan op de risico’s en voorkom je onnodige kosten.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

error: Content is protected !!