Fysieke beveiliging als continu proces

Beveiliging is geen eenmalige activiteit maar een continu proces waarmee je steeds beter grip krijgt op de risico’s die realistisch zijn. Ook als die risico’s toe- of afnemen.