All-in tarief alarmopvolging

“Als je vaak te laat komt, moet je de volgende keer gewoon wat vroeger vertrekken.” (Johan Cruyff)

Een grote landelijke organisatie beschikt over bijna 1.000 locaties in Nederland. Al deze locaties zijn voorzien van een inbraakalarminstallatie. Alarmen worden ontvangen door een Particuliere Alarm Centrale (PAC). De operator van de PAC volgt het bij het alarm behorende protocol. Dit komt er vaak op neer, dat een zogenoemd mobiele surveillant, moet worden aangestuurd. De mobiele surveillant gaat ter plaatse en controleert op locatie de situatie.

Als opdrachtgever investeer je behoorlijk wat in het beschermen van je eigendommen. Natuurlijk wil je als opdrachtgever dat als de dure inbraakalarminstallatie is afgegaan, de mobiele surveillant snel ter plaatse is. Dat levert het meeste op, als de surveillant sneller is dan dat de daders aan tijd nodig hebben om na het afgaan van het ‘stille’ alarm bij de door hun gewenste buit te komen en zich uit de voeten te maken.

In de praktijk zie je dat er maar weinig criminelen door de mobiele surveillancediensten worden aangehouden. Veelal is de aanrijtijd te lang. Dit moet sneller, ben je dan geneigd te zeggen.

De klantvraag

Bij de hernieuwde aanbesteding van de beveiligingsdienstverlening stelt de opdrachtgever de eis dat een mobiele surveillant binnen X-tijd ter plaatse moet zijn. Lukt dit niet, dan kan de leverancier een flinke malus tegemoetzien.

De aanpak

Voor de aanbesteding geldt ook al dat de mobiele surveillance binnen X-tijd ter plaatse moet zijn. Dan krijgt hij per uitgereden alarm de afgesproken vergoeding. Lukt het niet binnen de afgesproken tijd, dan wordt ‘slechts’ 50% van de vergoeding betaald. Bij de hernieuwde aanbesteding wil de Security Manager dit totaal anders. Want hoe gebruikelijk de ‘oude’ constructie in de markt ook zijn mag, het is voor de opdrachtgever absurd om te betalen voor iets, waar hij in feite niets tot weinig aan heeft.

De aanbesteding wordt geënt op een vast bedrag voor alarmopvolging per maand per locatie. Dit ongeacht het aantal keren dat de mobiele surveillant naar de locatie moet uitrijden. Idee hierachter is dat bij veel onnodig uitrijden naar eenzelfde locatie, de mobiele surveillant zijn vakkennis zal aanwenden om maatregelen te nemen ter voorkoming van onnodig uitrijden. Bijvoorbeeld door het kantoorpersoneel te instrueren over hoe te schakelen. Of te wijzen op materiaal dat de werking van de detectie verstoort. Bedenkt het maar. Vaak uitrijden kost de mobiele surveillant immers geld.

Aanrijdtijden blijven van toepassing. Lukt het de mobiele surveillant niet om in 95% van de gevallen binnen deze aanrijdtijden ter plaatse te zijn, dan wordt een malus van toepassing. De opdrachtgever ontvangt dan een substantieel deel van de afgesproken vergoeding terug. Bij heel erg vaak niet op tijd komen, kan dit leiden tot het overhevelen van omzet naar een concurrent en mogelijk zelfs tot het beëindigen van het contract met alle daarbij komende kosten ten laste van de falende mobiele surveillant.

De opdrachtgever komt aan de wens van de twee nieuw gecontracteerde mobiele surveillance partijen tegemoet, om hen van extra sleutels van iedere locatie te voorzien. Zo kunnen zij meerdere auto’s van een sleutel voorzien en is men flexibeler in wie naar de locatie te sturen en daarmee de tijdslijnen en percentages te realiseren.

Het resultaat

Het eerste contractjaar lukt het beide gecontracteerde partijen niet om te voldoen aan de gestelde normen. Een aanzienlijke malus is het gevolg. Pas nu lijken de partijen wakker geschud. Beiden nemen binnen de eigen organisatie maatregelen om te voorkomen dat de meldingen van de opdrachtgever op de grote hoop gaan van ‘uurtje-factuurtje’.

Eenieder binnen de organisatie laten beseffen dat rijden voor deze opdrachtgever de eigen organisatie geld kost in plaats van oplevert, dat vraagt om een andere aanpak. Meldingen worden beter gemonitord en locaties met veel meldingen worden overdag bezocht om te bepalen waar verbeteringen mogelijk zijn. Aan het einde van het tweede jaar is de performance van beide leveranciers sterk verbeterd. Men heeft sinds jaren zelfs de eerste aanhoudingen weten te doen.

Wat RisicoRegisseurs voor jouw organisatie kan betekenen

De belangrijkste focus voor ons is opdrachtgevers meer zekerheid te kunnen bieden, dat de kwaliteit van hun beveiliging voldoet aan de eisen die de eigen organisatie hieraan stelt. En dit tegen de laagst mogelijke kosten.

Mochten leveranciers aan komen zetten met argumenten van ‘kan niet’, ‘bestaat niet’ of ‘lukt niet’, dan weten we als geen ander dat we de oplossing voor een opdrachtgever dan elders moeten gaan zoeken. Want het kan toch niet waar zijn dat je duur geld neertelt voor iets wat je niet wilt hebben? Dan moet je iets anders. Wij denken anders. In het belang van de opdrachtgever. In het belang van de ontwikkeling van het vakgebied.