Young Security Professionals

Onze doelstelling voor het vakgebied beveiliging

Wij willen:

  • Universitair en HBO-opgeleide en gecertificeerde Young Security Professionals
  • in de leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar
  • op basis van inspanningsverplichting of resultaatverplichting
  • fulltime of partime bij één of meerdere opdrachtgevers inzetten
  • om ervaring op te doen zodat kennis en ervaring binnen het vakgebied beveiliging geborgd blijft.

Waarom?

Young professionals zitten met smart te wachten om hun intrede te doen op de arbeidsmarkt. Hoog opgeleide en gecertificeerde jongeren in het vakgebied van beveiliging krijgen echter nauwelijks de kans om aan een leuke, interessante functie te komen en hierin ervaring op te doen.

Min of meer gelijk aan het kip-ei-dilemma: je wordt opgeleid voor een functie, waarvoor ervaring nodig is en door gebrek aan ervaring krijg je de functie niet.

Als we er niet voor waken zullen deze Young Security Professionals al snel het vakgebied verlaten of kiezen voor de sales of personeelskant van het vakgebied beveiliging.

Het is ons doel om Young Security Professionals de kans te geven ervaring op te doen binnen het tactisch en strategisch deel van het vakgebied. Hen hierin op te leiden en te begeleiden.

Wederzijdse verwachting hierbij

Niemand is zo groot om te ontkennen dat het opdoen van ervaring belangrijk is om te slagen als professional.

Wij verwachten van de opdrachtgevers dat zij interessante opdrachten beschikbaar stellen voor de Young Security Professionals en dat de opdrachtgevers de mogelijkheid bieden om Young Security Professionals binnen deze opdrachten onder begeleiding mee te laten draaien.

Wij verwachten daarnaast van de meer ervaren vakgenoten dat zij zich (mede) ontfermen over de Young Security Professionals (mentorschap). Van ons mag je verwachten de inzet te krijgen van tot op het bot gemotiveerde Young Security Professionals. Met een goede basiskennis, maar met nog wat weinig praktijkervaring. Die wij begeleiden, met wie wij onze kennis delen en die wij steeds wijzen op de doelstellingen en het gewenste resultaat dat steeds voor ogen moet staan.

Zo snijdt het mes aan twee kanten. De opdrachtgevers krijgen capaciteit beschikbaar om uitdagingen op het gebied van beveiliging op te pakken en in goede banen te leiden. De Young Security Professional krijgt de mogelijkheid om de zo gewenste ervaring op te doen.

 

Een bijkomend voordeel is niet alleen dat de Young Security Professional gesteund wordt door andere Young Security Professionals (voor als hij of zij het zelf even niet meer weet) maar ook dat er een netwerk van ervaren vakgenoten beschikbaar is om de nodige begeleiding te geven.

Hoe?

Young Security Professionals kunnen worden ingezet op basis van inspanningsverplichting en op basis van resultaatverplichting.

Op basis van een inspanningsverplichting werkt een Young Security Professional aan een opdracht, die voor een bepaalde tijdsduur (meestal enkele maanden) met een vooraf overeengekomen inspanning qua aantal uren per week wordt aangegaan. Hierbij werken we met een vast uurtarief en voert de Young Security Professional, als externe medewerker, de werkzaamheden veelal op locatie van de opdrachtgever uit.

De Young Security Professional is in een dergelijk geval bijvoorbeeld inzetbaar om ondersteunende werkzaamheden uit te voeren op tactisch en operationeel gebied. Maar kan bijvoorbeeld ook als Security Officer worden ingezet om de Security Manager van een organisatie op interim basis te ondersteunen.

Op basis van een resultaatsverplichting werkt een Young Security Professional aan een opdracht, die moet leiden tot een vooraf gedefinieerd resultaat. Voorbeelden om aan te denken zijn Programma’s van Eisen, procedures, risico-analyse of een beveiligingsplan. Tegen een vooraf overeengekomen prijs wordt de opdracht uitgevoerd en is gereed, wanneer het resultaat voldoet aan de hiervoor geformuleerde eisen.

Wat niet?

Wij zijn niet de partij die camera’s installeert of detectoren aan de muur schroeft. Wij leveren geen beveiligingsbeambtes, bewakers of centralisten.

Wij zijn en willen gespecialiseerd blijven in het neerzetten van het juiste beveiligingsraamwerk op strategisch en tactisch niveau. We helpen als RisicoRegisseurs organisaties om, conform de Corporate Governance Codes, “in control” te komen en te blijven op het gebied van beveiliging. Dat doen we door onafhankelijke analyses, adviezen en door audits uit te voeren op de volledigheid, juistheid én naleving van beveiliging. En in dat waar we goed in zijn, kunnen we de Young Security Professional de juiste begeleiding en ondersteuning bieden om deze qua ervaring te laten groeien en voor te bereiden op een eigen te kiezen weg binnen het vakgebied beveiliging.

En als de Young Security Professional goed bevalt?

Het is ons doel om Young Security Professionals de kans te geven ervaring op te doen in het vakgebied en door te laten stromen waar dat mogelijk is. Als de opdrachtgever en de Young Security Professional de samenwerking bevalt en er de mogelijkheid is voor een overstap van RisicoRegisseurs naar de organisatie van de opdrachtgever, dan hebben wij allemaal – de opdrachtgever, de Young Security Professional en RisicoRegisseurs – ons doel bereikt.