Waarom, wat en hoe: Ketenregie beveiliging

Waarom Ketenregie beveiliging belangrijk is

Ketenregie beveiliging is belangrijk omdat er een trend gaande is waarbij er binnen organisaties meer regie moet worden gevoerd met minder inhoudelijke kennis, ook op het gebied van beveiliging. De uitdaging daarbij is dat er een continu niveau van beveiliging moet zijn dat past bij het risicogedrag van die organisatie. Ketenregie beveiliging zorgt daarvoor.

Wat Ketenregie beveiliging is

Ketenregie beveiliging is het met elkaar verbinden van wat de interne organisatie wenst (demand) en wat externe partijen (supply) moeten leveren. Dit door een onafhankelijke integrale aansturing van leveranciers door een ketenregisseur, die zonder belangen redeneert vanuit de processen van de organisatie.

Hoe Ketenregie beveiliging werkt

Alle bij beveiliging betrokkenen medewerkers, zowel vanuit de organisatie als vanuit de leveranciers, werken vanuit een bij de organisatie passende visie integraal samen aan de realisatie hiervan. Vanuit een verbeterd inzicht in risicogedrag, de beveiligingsprocessen en de opbouw en uitnutting van budgetten worden verbetermogelijkheden gedefinieerd, onderzocht en geïmplementeerd. Door te sturen op een beperkte set van key performance indicatoren worden de resultaten gemeten en vertaald in rapportages. Met conclusies en adviezen die bijsturen mogelijk maakt. Een passende beveiliging op basis van een realistisch risicoprofiel. Heldere rapportages bieden het management het comfort van ‘in control’ zijn, zonder noodzaak van inhoudelijke kennis.