Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Security Management as a Service

De uitdaging voor organisaties: Beveiliging is voor veel organisaties geen hoofdtaak, terwijl er wel zekerheid moet zijn over de beheersing van de risico’s. Een beveiligingsspecialist is niet altijd in huis en ook niet altijd nodig, maar een organisatie wil wel de controle krijgen, hebben en houden over onacceptabele risico’s. Met Security Management as a Service bieden we de oplossing door de gehele regie over beveiliging voor je uit handen te nemen. We maken vooraf duidelijke afspraken en stellen de kaders vast, zodat je precies weet wat je van ons kunt verwachten. Onder deze noemer leveren we de dienst Security Governance, op z’n Nederlands gezegd: goed beheer van beveiliging. Hieronder verstaan we de mate waarin een organisatie haar beveiligingsrisico’s onder controle heeft.

We onderzoeken de volwassenheid van jouw organisatie op het gebied van fysieke beveiliging en stellen een beveiligingsstrategie voor de komende jaren op. Zo weet je waar je aandacht aan moet besteden om tot een (nog) betere beveiliging te komen, die past bij de risico’s die jouw organisatie loopt. Het begint met het onderzoeken van de verschillende aspecten die bijdragen aan het goed besturen van beveiliging. Daarna stellen we de norm vast voor jouw organisatie en onderzoeken we waar je al aan voldoet, maar ook waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo wordt duidelijk waar het proces verbeterd kan worden om meer controle te krijgen.

Wat het kost en wat het oplevert

Security Governance vormt de basis om beter grip te krijgen op het beveiligingsproces. Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mate waarin jouw organisatie controle heeft over haar beveiliging dien je rekening te houden met een investering vanaf € 15.000. Na deze analyse is inzichtelijk wat de best passende beveiligingsstrategie voor de komende jaren is, waaraan aandacht besteed moet worden en welk budget daarvoor nodig is. Daarmee krijgt jouw organisatie de zekerheid over de risico’s die je nog loopt en hoe je deze met beveiliging onder controle krijgt.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange