Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Ketenregie

De uitdaging voor organisaties: Beveiliging is voor veel organisaties geen hoofdtaak, terwijl er wel zekerheid moet zijn over de beheersing van de risico’s. Een beveiligingsspecialist is niet altijd in huis en ook niet altijd nodig, maar een organisatie wil wel de controle krijgen, hebben en houden over onacceptabele risico’s. Met Security Management as a Service bieden we de oplossing door de gehele regie over beveiliging voor je uit handen te nemen. We maken vooraf duidelijke afspraken en stellen de kaders vast, zodat je precies weet wat je van ons kunt verwachten. Onder deze noemer leveren we de dienst Ketenregie Beveiliging. Hieronder verstaan we de dagelijkse uitvoering van alle taken die je tot fysieke beveiliging kunt rekenen, waaronder:

  • Contract- en leveranciersmanagement,
  • Performancemanagement: voortgangsbewaking, -registratie en -rapportage,
  • Financieel beheer van kostenbudget en investeringsbudget
  • Voortgangsbewaking op bestaande verbeterplannen vanuit uitkomsten incidentenanalyses, audits en de implementatie van de maatregelen vanuit de geaccordeerde beveiligingsplannen,
  • Beheer van processen, procedures en werkinstructies,
  • Et cetera.

De regie over de beveiliging wordt – volledig of deels – aan ons uitbesteed. Wij verzorgen deze werkzaamheden, zodat jij daar nauwelijks omkijken naar hebt. Uiteraard leggen wij geregeld verantwoording af over de status van de beveiliging zodat jij weet dat het goed geregeld is. In de overeenkomst leggen we vast welke doelstellingen je vanuit jouw organisatie wilt realiseren, zodat hierop gestuurd kan worden.

Wat het kost en wat het oplevert

Voor het uitvoeren van deze dienst rekenen wij standaard een vergoeding van 5% berekend over het budget waar wij de regie over voeren. Voor de besparingen die we aantoonbaar weten te realiseren, berekenen we daarnaast een eenmalige vergoeding van 50% op jaarbasis. Met het uitbesteden van de beveiliging huur je expertise op dit gebied in. Jij concentreert je op andere kerntaken, maar door de met ons gemaakte afspraken hou jij zicht en grip over de beveiliging.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

error: Content is protected !!