Security Governance

Onder goed beheer van beveiliging (Security Governance) verstaan we de mate waarin een organisatie haar beveiligingsrisico’s onder controle heeft. We onderzoeken de volwassenheid van de organisatie en stellen de beveiligingsstrategie voor de komende jaren op. Zo weet je waar je aandacht aan moet besteden om tot een (nog) betere beveiliging te komen, die past bij de risico’s die jouw organisatie loopt.

Het begint met het onderzoeken van de verschillende aspecten die bijdragen aan het goed besturen van beveiliging. Daarna stellen we de norm vast en onderzoeken we waar je al aan voldoet, maar ook waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo wordt duidelijk waar het proces verbeterd kan worden om meer controle te krijgen. Security Governance vormt de basis om beter grip te krijgen op het beveiligingsproces.

Grip op beveiliging

Een beveiligingsstrategie nodig? Neem contact met ons op

Ons complete pakket aan dienstverlening

error: Content is protected !!