Wat we doen

Wat doet de organisatie of doet de organisatie maar wat?

Beveiliging is het op basis van een reële risico inschatting selecteren en implementeren van de juiste mix van maatregelen. Dit om een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de organisatie door de risico’s beheersbaar te maken.

Theoretisch misschien niet eens zo ingewikkeld maar in de praktijk toch vaak lastig. Een verkeerde aanpak of te weinig inzicht levert simpelweg te veel risico’s of te hoge kosten op. Wij van RisicoRegisseurs helpen organisaties om de goede dingen goed te doen.

Wij regisseren risico’s voor onze klanten zodat zij zich kunnen richten op hun core business.

Wij zorgen dat de risico’s inzichtelijk zijn en beheersbaar blijven. Dat doen we zowel voor de vitale bedrijfsprocessen als voor de kritische informatie, materieel en personen.
We helpen organisaties om “in control” te komen en te blijven door onafhankelijke analyses, adviezen en audits.

Ook kunnen wij het gehele beheer van het security portfolio voor onze rekening nemen door het contract management en projectmanagement te voeren. We kijken daarbij naar de volledigheid, juistheid én naleving van beveiliging in opzet, bestaan en werking.
Wij ondersteunen de functionarissen die een rol hebben bij het inrichten en controleren van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Dit doen we zowel op het niveau van de beleidsmaker, de controleur alsook de uitvoerder. De integrale samenhang van de totale beveiligingsketen heeft daarbij onze focus.

Binnen Governance Code ondersteunen we bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, Security Managers, Risk Managers, Compliance Officers en interne en externe auditors.
Onze kennis en ervaring willen we delen met Young Security Professionals. Wij willen hen ervaring laten opdoen bij de organisaties waar wij voor werken. Wij begeleiden hen volgens een vooraf vastgesteld opleidings- en ervaringsprofiel, dat er helemaal op gericht is dat zij in het vakgebied Security Management hun toekomst zien en zij dit vakgebied mee verder kunnen ontwikkelen.