Waar wij voor zorgen

Wij helpen organisaties bij het analyseren van criminele risico’s die het gevolg zijn van bewust menselijk handelen. Door deze risico’s op de juiste waarde te schatten, stellen we organisaties in staat deze risico’s onder controle te krijgen en te houden. Op die manier zorgen we voor meer zekerheid.

Wij stellen altijd de risico’s van de organisatie centraal, omdat het beheersen daarvan bijdraagt aan de continuïteit van de organisatie. Als je de risico’s begrijpt, is het mogelijk om de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen. Wij zorgen op basis daarvan voor de juiste kwaliteit van beveiliging.

"Het is toch gek om geld aan beveiliging uit te geven
zonder er zekerheid voor terug te krijgen?"

Hoe we dat doen​

Richten

We kijken naar de aard van de organisatie. Hierbij houden we rekening met de bedrijfsprocessen en de te beschermen belangen. Zo geven we inzicht in de risico’s die realistisch zijn en adviseren we over de inrichting van beveiliging die past bij de organisatie.

Inrichten

We stellen beveiligingsbeleid, dreigingsprofielen en programma’s van eisen op. Zo wordt duidelijk hoe beveiliging het best kan worden ingericht, welke dreigingen realistisch zijn en welke maatregelen je daar tegenover kunt zetten. We richten incidentmanagement en risicoacceptatieprocessen in zodat incidenten geanalyseerd en risico’s geaccepteerd worden. Zo blijft de beveiliging up-to-date.

Verrichten

We voeren risicoanalyses uit en stellen beveiligingsplannen op. We ondersteunen bij het implementeren van de maatregelen. We analyseren incidenten, begeleiden risicoacceptaties en voeren audits uit. Zo weet je precies wat er nodig is om beveiliging op peil te houden.

Wat we voor je kunnen betekenen

Een snelle verkenning om te zien of het nodig is

Door een snelle verkenning uit te voeren, wordt duidelijk of verbeteringen nodig zijn. Doe hier de snelle verkenning. Zo krijg je inzicht geeft in de status van risicobeheersing van fysieke beveiliging binnen jouw organisatie is. Zo weet je wat er al gedaan is en wat er nog gedaan kan worden om het te verbeteren. 

Weten hoe we jou kunnen helpen? Neem contact met ons op

Grip op fysieke beveiliging
error: Content is protected !!