Uitvoeren beveiligingsproces

Als je de beschikking hebt over een gevulde gereedschapskist met daarin het beveiligingsbeleid, het dreigingsprofiel, het Programma van Eisen en de koppelingstabel, dan is het mogelijk om het vervolg van het beveiligingsproces, toegespitst op iedere afzonderlijke locatie, uit te voeren.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse geeft inzicht in de hoogte van de risico’s voor een locatie. Het dreigingsprofiel vormt hier de basis voor. Per risico wordt door een aantal belanghebbenden voor een locatie de inschatting gemaakt van hoe aantrekkelijk het voor een dader is om zijn doel te bereiken (attractiviteit) en eveneens wat het voor de organisatie aan consequenties kan hebben (het belang).

De uitkomsten van de risicoanalyse worden gebruikt om de juiste maatregelen te bepalen. Wij voeren risicoanalyses uit en ondersteunen je bij het hele proces.

Voor het uitvoeren van risicoanalyses dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 500 per locatie. Bij het uitvoeren van risicoanalyses voor meerdere locaties, kan de gemiddelde investering lager worden doordat opgedane ervaring en kennis kunnen worden hergebruikt. 

Advies beveiligingsmaatregelen

Voor het opstellen van een beveiligingsadvies voor een locatie is allereerst inzicht nodig in de risico’s van die locatie, dat verkregen kan worden door het uitvoeren van een risicoanalyse. Om de lokale situatie te begrijpen, is ook een bezichtiging van de locatie nodig. Op basis van de risicoanalyse en het bezoek aan de locatie, wordt het best passende advies samengesteld.

Het advies geeft een overzicht van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen die passen bij de risico’s zoals deze voor de locatie zijn vastgesteld.

Een beveiligingsadvies is altijd gebaseerd op een risicoanalyse en een bezichtiging op locatie, beiden inbegrepen in de hieronder genoemde investering:
  • Vanaf € 1.500 voor locaties tot 2.500 m2
  • Vanaf € 2.500 voor locaties tot 10.000 m2
  • Vanaf € 3.500 voor locaties tot 25.000 m2
  • Vanaf € 5.000 voor locaties boven 25.000 m2

Beveiligingsplan

In een beveiligingsplan gaan we nog een stap verder. Hierin wordt een compleet overzicht gegeven van de risico’s voor een locatie (de uitkomst van de risicoanalyse), de maatregelen die nodig zijn (de uitkomst van het beveiligingsadvies) plus hoe de beveiliging op dit moment is geregeld en welke verbeteringen er nog door te voeren zijn. De risicoanalyse en het beveiligingsadvies maken dan ook onderdeel uit van het beveiligingsplan.

Een beveiligingsplan is altijd gebaseerd op een risicoanalyse, een bezichtiging op locatie én een beveiligingsadvies, allen inbegrepen in de hieronder genoemde investering:
  • Vanaf € 3.500 voor locaties tot 2.500 m2
  • Vanaf € 5.500 voor locaties tot 10.000 m2
  • Vanaf € 7.500 voor locaties tot 25.000 m2
  • Vanaf € 11.000 voor locaties boven 25.000 m2
error: Content is protected !!
Secured By miniOrange