Uitvoeren beveiligingsproces

Als je de beschikking hebt over een goed gevulde gereedschapskist dan kunnen we het beveiligingsproces uitvoeren. In die kist zitten zaken als het beveiligingsbeleid, het dreigingsprofiel en het Programma van Eisen. Is jouw gereedschapskist nog niet gevuld? Geen nood, dan kunnen we ook het proces voor je inrichten.

Voor meer informatie klik op de dienst waarin we het graag verder uitleggen. Wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk ook gelijk contact met ons opnemen.

Sturen op gegevens

Wij voeren risicoanalyses voor beveiliging uit en ondersteunen je bij het hele proces.

Onze beveiligingsadviezen bestaan uit de combinatie van  maatregelen die passen bij de risico’s.

In het plan liggen de risico’s, de beveiligingsadviezen en de verbeteringen voor de beveiliging van een locatie vast.

Audits zijn onafhankelijke onderzoeken waarmee je meer zekerheid krijgt over beveiliging binnen de organisatie.

Meer weten over het uitvoeren van het beveiligingsproces? Neem contact op

Ons complete pakket aan dienstverlening

We maken de Security Governance duidelijk en kunnen zelfs de hele regie op ons nemen.

We stellen beleid en dreigingsprofielen op en richten bijbehorende programma’s van eisen in.

We voeren risicoanalyses uit, geven adviezen, stellen beveiligings- en verbeterplannen op. 

Naast standaard diensten, bieden we de mogelijkheid om andere diensten van ons af te nemen.

error: Content is protected !!