Uitvoeren beveiligingsproces

Risicoanalyse

Een risicoanalyse geeft inzicht in de hoogte van de risico’s die er zijn per locatie. Voor iedere locatie worden per dreiging de attractiviteit en het belang bepaald. Het resultaat is een risicoclassificatie per dreiging per pand. De risicoanalyse kan gebruikt worden om een beveiligingsadvies op te stellen.

Wij begeleiden het proces om de hoogte van de risico’s te bepalen. Het dreigingsprofiel vormt daarbij het uitgangspunt en gezamenlijk met een aantal belanghebbenden binnen de organisatie faciliteren wij het proces om de attractiviteit en het belang voor die locatie te schatten.

Reken op een investering van € 500 per locatie. In geval van meerdere locaties kan de gemiddelde investering lager worden als opgedane ervaring en kennis kan worden hergebruikt.  

Advies beveiligingsmaatregelen

Voor het opstellen van een juist beveiligingsadvies is inzicht nodig in de risico’s voor de processen die in het gebouw worden uitgevoerd. Ook is een schouw van het gebouw zelf nodig. Op basis van de risico’s voor de organisatie wordt het best passende advies samengesteld, zodat je weet welke maatregelen nodig zijn. Wij stellen het beveiligingsadvies voor je op, op basis van een gezamenlijk vastgestelde risicoanalyse.

We kijken naar de processen en de risico’s van deze processen. Ook kijken we tijdens een schouw naar de specifieke eigenschappen van de locatie. Het advies geeft een overzicht van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen die passen bij de risico’s zoals deze voor de locatie zijn vastgesteld.

Een beveiligingsadvies is altijd gebaseerd op een risicoanalyse en een schouw op locatie, beiden zijn inbegrepen in de hieronder genoemde investering:

  • € 1.500 voor locaties tot 2.500 m2
  • € 2.500 voor locaties tot 10.000 m2
  • € 3.500 voor locaties tot 25.000 m2
  • Vanaf € 5.000 voor locaties boven 25.000 m2 

Beveiligingsplan

In een beveiligingsplan ligt het geheel van de beveiliging van een locatie vast, van risicoanalyse tot beveiligingsadvies, aangevuld met een analyse van de huidige situatie en een voorstel voor de door te voeren verbeteringen. Voor Iedere locatie zou, naar onze mening, een dergelijk plan beschikbaar moeten zijn.

Het beveiligingsplan is het resultaat van de risicoanalyse. De risicoanalyse leidt tot het beveiligingsadvies. De bestaande situatie wordt in kaart gebracht en vanuit een verschillenanalyse tussen wenselijk en werkelijk wordt een verbeterplan voorgesteld. Het geheel voegen we voor je samen in een beveiligingsplan, wat binnen de organisatie gebruikt kan worden voor besluitvorming t.a.v. door te voeren verbeteringen dan wel risicoacceptaties.

Van het uitvoeren van een risicoanalyse tot het opstellen van een beveiligingsplan per locatie, raden we aan om rekening te houden met de volgende investeringsbedragen:

  • € 3.500 voor locaties tot 2.500 m2
  • € 5.500 voor locaties tot 10.000 m2
  • € 7.500 voor locaties tot 25.000 m2
  • Vanaf € 11.000 voor locaties boven 25.000 m2

Deze genoemde bedragen zijn inclusief een toelichting op het beveiligingsplan, maar exclusief presentaties/overleggen benodigd om een vervolg in besluitvorming te faciliteren. Mocht ondersteuning hierin wenselijk zijn, dan verzorgen wij dit tegen een uurtarief van € 100,- per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies.

Beveiligingsaudit

Het doel van beveiliging is om de risico’s te beheersen. Is gedaan wat was gepland en zijn de locaties nu voldoende beveiligd? Het uitvoeren van audits geeft zekerheid over de mate waarin de aanpak van beveiliging voldoende is georganiseerd (procesaudit) en de wijze waarop de beveiligingsmaatregelen voldoende in staat zijn om de baas over beveiliging van de organisatie te zijn (tactische en operationele audit).

 

  • Proces audit:

Bij het uitvoeren van een proces audit naar de beveiliging kijken we naar de mate waarin het beveiligingsproces in opzet en bestaan aanwezig is en of het proces gevolgd wordt zoals initieel bedoeld is. Aanbevelingen worden, daar waar nodig, gedaan over de wijze waarop het beveiligingsproces binnen de organisatie verbeterd kan worden.

  • Tactische audit:

Bij het uitvoeren van een tactische audit kijken we naar de wijze waarop met het beveiligingsbeleid, het dreigingsprofiel en het Programma van Eisen de juiste invulling wordt gegeven aan de beveiligingsplannen. We brengen in kaart of voor iedere organisatie de risicoanalyses zijn uitgevoerd en of de beveiligingsplannen aanwezig zijn. 

  • Operationele audit:

Bij het uitvoeren van een operationele beveiligingsaudit brengen wij niet alleen in kaart of de risicoanalyse en het beveiligingsplan aanwezig zijn, maar kijken we ook naar de werking van de maatregelen. We kijken naar de mate waarin de combinatie van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen werken zoals ze bedoeld zijn en geven je meer zekerheid over de getroffen maatregelen.

Van het uitvoeren van een beveiligingsaudit, raden we aan om rekening te houden met de volgende investeringsbedragen:

  • € 2.500 voor een proces audit
  • € 5.000 voor een tactische audit

De kosten voor het uitvoeren van een operationele beveiligingsaudit zijn mede afhankelijk van de mate van zekerheid die gewenst is en de omvang van de locatie. We raden aan om rekening te houden met:

  • € 3.500 voor een operationele audit voor locaties tot 2.500 m2
  • € 5.500 voor een operationele audit voor locaties tot 10.000 m2
  • € 7.500 voor een operationele audit voor locaties tot 25.000 m2
  • Vanaf € 10.000 voor een operationele audit voor locaties boven 25.000 m2

Incidentenanalyse

Incidenten dienen geanalyseerd te worden zodat duidelijk wordt wat er gebeurd is en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. De geleerde lessen worden toegepast binnen het beveiligingsproces, zodat dit proces continu verbeterd wordt.

Wij analyseren de beveiligingsincidenten die zich voor hebben gedaan en maken duidelijk welke beveiligingsmaatregelen onvoldoende gewerkt hebben. In overleg met de organisatie kunnen we maatregelen voorstellen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Voor het uitvoeren van een incidentenanalyse raden we aan rekening te houden met een investering van € 1.000 per (uniek) incident.

Risicoacceptatie

100% beveiligingen is niet mogelijk. Er zullen altijd (rest)risico’s over blijven. Dergelijke risico’s behoren inzichtelijk te zijn en formeel geaccepteerd te worden. Je kan het risico wellicht niet voorkomen maar je kunt je er wel op voorbereiden als het zich voordoet. In een risicoacceptatieproces worden dergelijke risico’s met stakeholders besproken en formeel vastgesteld.

Wij helpen organisaties bij het inrichten van het risicoacceptatieproces en we adviseren organisaties over de risico’s die mogelijk geaccepteerd kunnen worden, inclusief de mogelijke consequenties van die risico’s en de maatregelen die genomen kunnen worden om de risico’s beheersbaar te houden.

Voor het inrichten van het risicoacceptatieproces raden we aan rekening te houden met een investering van € 2.500.

error: Content is protected !!