Security management as a Service

Beveiliging is voor veel organisaties geen hoofdtaak, terwijl er wel zekerheid moet zijn over de beheersing van de risico’s. Een beveiligingsmanager is niet altijd in huis en ook niet altijd nodig, maar een organisatie wil wel de controle krijgen, hebben en houden over onacceptabele risico’s. Met Security Management as a Service bieden we de oplossing door de gehele regie over beveiliging voor je uit handen te nemen.

We maken vooraf duidelijke afspraken en stellen de kaders vast, zodat je precies weet wat je van ons kunt verwachten.

Security Governance

Onder goed beheer van beveiliging (Security Governance) verstaan we de mate waarin een organisatie haar beveiligingsrisico’s onder controle heeft. Bij deze dienst onderzoeken we de volwassenheid van jouw organisatie op dit gebied en stellen een beveiligingsstrategie voor de komende jaren op. Zo weet je waar je aandacht aan moet besteden om tot een (nog) betere beveiliging te komen, die past bij de risico’s die jouw organisatie loopt.

Het begint met het onderzoeken van de verschillende aspecten die bijdragen aan het goed besturen van beveiliging. Daarna stellen we de norm vast voor jouw organisatie en onderzoeken we waar je al aan voldoet, maar ook waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo wordt duidelijk waar het proces verbeterd kan worden om meer controle te krijgen. Security Governance vormt de basis om beter grip te krijgen op het beveiligingsproces.

Voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mate waarin jouw organisatie controle heeft over haar beveiliging dien je rekening te houden met een investering vanaf € 15.000. Na deze analyse is inzichtelijk wat de best passende beveiligingsstrategie voor de komende jaren is, waaraan aandacht besteed moet worden en welk budget daarvoor nodig is.

Ketenregie

Onder ketenregie verstaan we de dagelijkse uitvoering van alle taken die je tot fysieke beveiliging kunt rekenen. De regie over de beveiliging wordt – volledig of deels – aan ons uitbesteed. Wij verzorgen deze werkzaamheden, zodat jij daar nauwelijks omkijken naar hebt. Uiteraard leggen wij geregeld verantwoording af over de status van de beveiliging zodat jij weet dat het goed geregeld is. In de overeenkomst leggen we vast welke doelstellingen je vanuit jouw organisatie wilt realiseren, zodat hierop gestuurd kan worden.

Voor ketenregie geldt standaard een vergoeding van 5% berekend over het budget waar wij de regie over voeren. Voor de besparingen die we aantoonbaar weten te realiseren, berekenen we daarnaast een eenmalige vergoeding van 50% op jaarbasis.

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange