Security management as a Service

Security Governance

Onder Security Governance verstaan de we mate waarin een organisatie in control is over haar fysieke beveiliging. We onderzoeken de volwassenheid van de organisatie op dit gebied en stellen de beveiligingsstrategie voor de komende jaren op, zodat je weet waar je aandacht aan moet besteden om tot een (nog) betere beveiliging te komen.

Met ons Security Maturity Model onderzoeken we de verschillende aspecten van beveiliging die bijdragen aan de Security Governance. We stellen de norm vast voor de organisatie en onderzoeken waar de organisatie al voldoet en waar nog verbeteringen nodig zijn. Op strategisch en tactisch niveau wordt duidelijk waar de organisatie haar fysieke beveiligingsproces kan verbeteren.

Het uitvoeren van een volledig Security Governance-onderzoek is een intensief proces waarbij relatief veel tijd van specifieke betrokkenen binnen de organisatie vereist is om tot de beste resultaten te komen. Deze investering in tijd én geld wordt snel terugverdiend omdat inzichtelijk wordt wat de best passende beveiligingsstrategie is voor de komende jaren. De organisatie weet exact waaraan aandacht besteed moet worden en welk budget daarvoor nodig is. Voor het uitvoeren van een Security Governance- onderzoek raden wij aan rekening te houden met een investering van € 15.000.

Ketenregie

Beveiliging is voor veel organisaties geen core business. Een dedicated securitymanager is niet altijd in huis en mogelijk ook niet altijd nodig. Maar je wilt wel de regie krijgen, hebben en houden over beveiliging. Ketenregie, kan voor jouw organisatie de oplossing zijn. De regie over de beveiliging wordt, op basis van duidelijke afspraken, volledig of deels, aan ons uitbesteed. Wij ontzorgen de organisatie volledig, zodat jij geen omkijken meer hebt naar de beveiliging. Uiteraard leggen wij periodiek verantwoording af over de status van beveiliging.

De doelstellingen die de organisatie wil realiseren spreken we vooraf door, maken we onderdeel van een Service Level Agreement (SLA) en periodiek leggen we hier verantwoording over af. Doelstellingen kunnen bijvoorbeeld zijn:

    • alle externe dienstverlening m.b.t. beveiliging op basis van SLA’s met slimme KPI’s
    • besparingsdoelstellingen op beveiliging, waarbij met behulp van investeringen het jaarlijks benodigd budget wordt verlaagd (positieve business cases/return on investment)

De investering voor ketenregie is in grote mate afhankelijk van de onderdelen die aan ons worden uitbesteed en de doelstellingen die we met elkaar afspreken. Voor ketenregie geldt standaard een vergoeding van 5% berekend over het budget voor beveiliging dat wij regisseren. Van de besparingen die we op dit budget, weten te realiseren, berekenen we een vergoeding van eenmalig 50% van de besparing op jaarbasis. Voor additionele werkzaamheden die niet in de basis onder de SLA vallen, hanteren we een vergoeding € 100,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies.

error: Content is protected !!