Security Management as a Service

Met Security Management as a Service bieden we de oplossing door de gehele regie over beveiliging voor je uit handen te nemen.

Beveiliging is voor veel organisaties geen hoofdtaak, terwijl er wel zekerheid moet zijn over de beheersing van de risico’s. Een beveiligingsmanager is niet altijd in huis en ook niet altijd nodig. Maar een organisatie wil wel de controle krijgen, hebben en houden over onacceptabele risico’s. Wij zorgen daarvoor.

We maken vooraf duidelijke afspraken en stellen de kaders vast, zodat je precies weet wat je van ons kunt verwachten.

Sturen op gegevens

Met Security Governance stellen we op basis van onderzoek, de beveiligingsstrategie voor de komende jaren op.

Met ketenregie beveiliging besteed je de aansturing van de beveiliging geheel of gedeeltelijk aan ons uit.

Meer weten over Security Management as a Service? Neem contact op

Ons complete pakket aan dienstverlening

We maken de Security Governance duidelijk en kunnen zelfs de hele regie op ons nemen.

We stellen beleid en dreigingsprofielen op en richten bijbehorende programma’s van eisen in.

We voeren risicoanalyses uit, geven adviezen, stellen beveiligings- en verbeterplannen op. 

Naast standaard diensten, bieden we de mogelijkheid om andere diensten van ons af te nemen.

error: Content is protected !!