Overig advies en dienstverlening​

We helpen organisaties graag met een compleet pakket aan diensten. Naast de specifiek genoemde diensten in ons portfolio bieden we de mogelijkheid om andere diensten van ons af te nemen. Onderstaand geven we graag aan hoe we je verder kunnen helpen. We maken vooraf graag een offerte op maat, zodat je precies weet waar je aan toe bent en wat je kunt verwachten.

Staat jouw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op of plan direct een intakegesprek en snelle verkenning. 

Grip op beveiliging

Incidentanalyse

Wanneer een incident plaatsvindt, dient deze te worden onderzocht zodat duidelijk wordt wat er gebeurd is en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. De lessen uit deze analyse worden toegepast binnen het beveiligingsproces, zodat dit proces continu verbeterd wordt. Wij analyseren de beveiligingsincidenten die zich binnen jouw organisatie voor hebben gedaan en maken duidelijk welke beveiligingsmaatregelen om welke reden(en) onvoldoende gewerkt hebben. In overleg komen we tot maatregelen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Risicoacceptatie

Je organisatie 100% beveiligen is niet mogelijk. Er zullen altijd (rest)risico’s over blijven. Dergelijke risico’s behoren inzichtelijk te zijn en formeel geaccepteerd te worden. Je kan het risico wellicht niet voorkomen, maar je kunt je er wel op voorbereiden. In een risicoacceptatieproces worden dergelijke risico’s met belanghebbenden besproken, vastgesteld en vastgelegd. RisicoRegisseurs helpt organisaties bij het inrichten van het risicoacceptatieproces en adviseert over de risico’s die mogelijk geheel of deels geaccepteerd kunnen worden.

Consultancy

Niet alle vraagstukken zijn onder één noemer te vatten. Soms heb je hele gerichte vragen, soms wil je gewoon eens sparren, en soms wil je specifieke adviezen. Wie is jouw onafhankelijke partner op het gebied van fysieke beveiliging? Met wie kun jij in overleg treden om de beste beveiliging voor jouw organisatie te krijgen? Wij bieden onze diensten aan op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief en schatting van het aantal uren dat we denken nodig te hebben om jouw vragen te beantwoorden. Daar waar mogelijk hanteren we een vooraf overeengekomen vaste prijs (fixed-price) zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten. We bieden ook de mogelijkheid om een ”strippenkaart” af te nemen zodat je tegen een afgesproken tarief, op afroep over onze diensten kunt beschikken. Neem contact met ons zodat we je een passend voorstel kunnen doen.

Inkoop van beveiliging

Bij inkoop van beveiligingsmaatregelen ben je op zoek naar de juiste prijs en kwaliteit. Voor grotere projecten is mogelijk een aanbesteding verplicht. Van verschillende leveranciers wil je aanbiedingen voor de uitvoering ontvangen. Maar hoe goed zijn die aanbiedingen, en zullen ze tot de gewenste resultaten leiden? Betaal je niet te veel? En krijg je de juiste kwaliteit? Wij helpen je bij het formuleren van de uitvraag en bij het beoordelen van de leveranciers en de aangeleverde offertes. Vanuit onze onafhankelijke rol en ervaring, adviseren we je waarop gelet moet worden. Zo krijg jij de beste aanbieding.

Bewustwording en training

Er kunnen maatregelen worden genomen, maar wanneer medewerkers ze niet begrijpen of niet opvolgen, kunnen er gaten ontstaan in de beveiliging. Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers een sterke schakel in het geheel worden? Wij helpen hierbij door het ontwikkelen van bewustwording en training, waarbij we ons richten op kennis, houding én gedrag dat bijdraagt aan het risicobewustzijn. Wanneer de medewerkers de risico’s beter begrijpen, begrijpen ze ook beter hoe ze kunnen helpen deze risico’s te minimaliseren.

Productontwikkeling

Wil je innoveren op het gebied van beveiliging? Iets nieuws proberen, en als het slaagt de maatregel breder uitrollen? Het onderzoeken van vernieuwingen die er zijn en hoe deze passen binnen jouw organisatie vraagt betrokkenheid van interne en externe belanghebbenden. Helder geformuleerde uitgangspunten qua gewenst resultaat, besluitvorming, financiering en geheimhouding zijn hierbij noodzakelijk. Wij helpen je graag bij deze innovaties op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief.

Projectmanagement en agile werken

De zorg voor het projectmanagement op het gebied van beveiliging kun je aan ons toevertrouwen. Wij zorgen voor het inrichten van een projectorganisatie en verzorgen de projectbeheersing. Niet alleen qua tijd en financiële planning, maar ook door over de voortgang verantwoording af te leggen. Of je nu projectmatig of juist “agile” wil werken, wij kunnen daarbij helpen op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief.

Je kunt natuurlijk ook gelijk vragen hoe we je het beste kunnen helpen

Ons complete pakket aan dienstverlening

We maken de Security Governance duidelijk en kunnen zelfs de hele regie op ons nemen.

We stellen beleid en dreigingsprofielen op en richten bijbehorende programma’s van eisen in.

We voeren risicoanalyses uit, geven adviezen, stellen beveiligings- en verbeterplannen op. 

Naast standaard diensten, bieden we de mogelijkheid om andere diensten van ons af te nemen.

error: Content is protected !!