Overig advies en dienstverlening

Consultancy

Niet alle vraagstukken zijn onder een noemer te vatten. Soms heb je heel gerichte vragen, soms wil je gewoon eens sparren, soms wil je specifieke adviezen. Maar bij wie kun je terecht? Wie is jouw onafhankelijke partner op het gebied van fysiek beveiligingsadvies? Met wie kun jij in overleg treden om de beste beveiliging voor jouw organisatie te krijgen?

Wij bieden op basis van consultancy onze diensten op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief aan. Daarbij bespreken we op voorhand hoeveel uren we denken dat nodig te hebben om de vragen te beantwoorden. We bieden ook de mogelijkheid om een ”strippenkaart” af te nemen zodat je vooraf, tegen een lager tarief, op afroep over onze diensten kunt beschikken.

Voor consultancy hanteren we een vergoeding tegen een tarief van € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies. We proberen altijd vooraf in overleg een indicatie te geven van de uren waarvan wij denken dat ze nodig zijn. Daar waar mogelijk hanteren we een fixed-price voor het geheel zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten.

Productontwikkeling

Innoveren op het gebied van beveiliging. Iets nieuws willen proberen en mogelijk, als het slaagt, dit breder uitrollen? Het onderzoeken hoe vernieuwingen inpasbaar zijn binnen de bestaande processen vraagt betrokkenheid van nogal wat interne en externe stakeholders. Helder geformuleerde uitgangspunten qua gewenst resultaat, besluitvorming, financiering en geheimhouding zijn noodzakelijk.

Wij helpen je graag bij deze innovaties. Naast het onderzoeken van de mogelijkheden speelt ook de praktische kant: het inregelen van de vernieuwing om te kunnen testen, eerst buiten een productieomgeving, later binnen de productieomgeving. En uiteraard het plan voor als alle lichten op groen gaan en de geaccordeerde ontwikkeling breed moet worden uitgerold op een projectmatige wijze.   

Voor onze bijdrage aan productontwikkeling hanteren we een eenzelfde vergoeding als voor consultancy: € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies. We proberen altijd vooraf in overleg een indicatie te geven van de uren waarvan wij denken dat ze nodig zijn. Daar waar mogelijk hanteren we een fixed-price voor het geheel zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten.

Projectmanagement en agile werken

De zorg voor het projectmanagement, van welk project dan ook op het gebied van beveiliging, kun je met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Wij verzorgen het inrichten van een projectorganisatie met een duidelijke structuur van wie waarvoor verantwoordelijk is.

Wij verzorgen de projectbeheersing qua tijd- en financiële planning, voortgangs- respectievelijk resultaatsrapportages of -presentaties en risicomanagement. Of je nu projectmatig of juist “agile” wil werken maakt voor ons niet uit.

Voor projectmanagement hanteren we een tarief van € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies. We proberen altijd vooraf in overleg een indicatie te geven van de uren waarvan wij denken dat ze nodig zijn. Daar waar mogelijk hanteren we een fixed-price voor het geheel zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten.

Inkoop van beveiliging

Grotere projecten op het gebied van beveiliging vereisen wellicht een aanbesteding en zelfs als dat niet zo is, dan wil je verschillende leveranciers een aanbieding laten doen. Maar hoe goed zijn die aanbiedingen en zullen ze tot de gewenste resultaten leiden? Betaal je niet te veel en krijg je de juiste kwaliteit?

Wij helpen organisaties bij de beeldvorming over wat in te kopen, bij het formuleren van de uitvraag en ook bij het beoordelen van de leveranciers en de aangeleverde offertes. Vanuit onze onafhankelijke rol en ervaring adviseren we je waarop te letten, zodat je de beste aanbieding krijgt voor hetgeen gevraagd wordt.

Omdat inkooptrajecten bestaan uit een combinatie van werkzaamheden hanteren we een tarief van € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies. We proberen altijd vooraf in overleg een indicatie te geven van de uren waarvan wij denken dat ze nodig zijn. Daar waar mogelijk hanteren we een fixed-price voor het geheel zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten.

Bewustwording en training

Er kunnen wel maatregelen genomen worden maar als de medewerkers ze niet begrijpen en niet opvolgen dan ontstaan gaten in de beveiliging. De mens is de zwakste schakel maar hoe verander je dat zodat zij juist een sterke schakel in het geheel worden?

Wij helpen organisaties door het ontwikkelen en implementeren van bewustwording en training, waarbij we ons richten op kennis, houding en gedrag dat bijdraagt aan het risicobewustzijn. Als men de risico’s beter begrijpt, begrijpt men ook beter hoe hier een bijdrage aan kan worden geleverd.

De investering voor bewustwording en training binnen de organisatie is in grote mate afhankelijk van het karakter van de training, het kanaal waarlangs deze te geven en het gewenste bereik. Voor bewustwording en training raden wij aan contact met ons op te nemen via info@risicoregisseurs.nl zodat we een passende aanbieding kunnen maken.

error: Content is protected !!