Inrichten beveiligingsproces

Beveiligingsbeleid

Zonder beleid is binnen de organisatie vaak niet duidelijk welke richting er met beveiliging moet worden ingeslagen. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn dan ook vaak niet duidelijk, met als resultaat onvoldoende draagvlak voor dit onderwerp binnen de organisatie.

Wij richten het fundament voor beveiliging in door het beveiligingsbeleid op te stellen. We houden rekening met de specifieke eigenschappen van de organisatie en de aan te hangen risicostrategie. Het beleid vormt de basis om de beveiliging van de organisatie structureel in te richten.

We zorgen ervoor dat er een beleid ligt dat vastgesteld kan worden door de directie van de organisatie. Voor het opstellen van het beveiligingsbeleid raden wij aan rekening te houden met een investering van € 2.500. Optioneel kunnen wij ook het beveiligingsbeleid aan de directie en andere stakeholders binnen de organisatie presenteren. Hou hiervoor rekening met een additionele investering van € 300 tot € 500 gemiddeld per presentatie.

Dreigingsprofiel

Een dreigingsprofiel geeft inzicht in de dreigingen, dadertypen en aanvalsmiddelen die voor de organisatie realistisch zijn en waartegen beveiligingsmaatregelen overwogen dienen te worden. Maak gebruik van onze generieke dreigingsprofielen of laat een specifiek dreigingsprofiel opstellen.

De generieke dreigingsprofielen die wij hebben opgesteld, stellen we gratis ter beschikking. Maar we kunnen ook een specifiek dreigingsprofiel voor jouw organisatie maken waarin de realistische combinaties van dreigingen, dadertypen en aanvalsmiddelen voor de organisatie inzichtelijk worden.

Het generieke dreigingsprofiel voor jouw branche, stellen we gratis ter beschikking en kan worden gedownload of worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl. Voor een specifiek dreigingsprofiel, afgestemd op de eigen organisatie, dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 2.500.

Programma van Eisen

In een Programma van Eisen liggen de functionele maatregelen vast die binnen de organisatie overwogen worden. Wij maken Programma’s van Eisen, waarin de zwaarte van de maatregel afhangt van de hoogte van het risico. Dit vormt de basis voor het kiezen van de juiste maatregelen en op basis hiervan kan de concrete projectering worden gemaakt.

De generieke Programma’s van Eisen die wij hebben opgesteld, stellen wij tegen een vaste vergoeding ter beschikking. Maar we kunnen ook een specifiek PvE voor jouw organisatie maken waarin de maatregelen die overwogen kunnen worden afgestemd worden op de wensen en eisen van de organisatie.

Het generieke Programma van Eisen voor jouw branche, stellen we ter beschikking voor € 2.500 en kan worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl. Voor een specifiek Programma van Eisen, afgestemd op het specifieke dreigingsprofiel van de organisatie, dient rekening te worden gehouden met een investering van € 7.500 tot € 10.000.

Koppelingstabellen

In een koppelingstabel wordt de koppeling gelegd tussen dreigingen enerzijds en maatregelen anderzijds. Door dit eenmalig goed te doen, is voor iedereen die betrokken is vanaf het begin duidelijk welke uitgangspunten worden gehanteerd en wordt in het traject vanaf risicoanalyse tot beveiligingsplan per locatie veel tijd bespaard.

Als je gebruik maakt van onze generieke dreigingsprofielen en Programma’s van Eisen, dan past de generieke koppelingstabel hierbij. Kies je voor specifieke dreigingsprofielen en specifieke Programma’s van Eisen, dan is het aan te bevelen om ook specifiek te kijken naar een bijbehorende koppelingstabel.

De generieke koppelingstabel voor jouw branche, stellen we ter beschikking voor € 1.500 en kan worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl. Voor een specifieke koppelingstabel, afgestemd op het specifieke dreigingsprofiel en Programma van Eisen van de organisatie, dient rekening te worden gehouden met een investering van € 2.500.

error: Content is protected !!