Inrichten beveiligingsproces

Wij werken graag vanuit een vaste structuur, dat is ingericht als een continu proces voor het beheersbaar maken én houden van beveiliging. De risico’s van de organisatie staan hierbij aan de basis. 

De diensten die we leveren op dit gebied lichten we hieronder toe. Voor meer informatie klik op de dienst waarin we het graag verder uitleggen. Wil je meer weten? Dan kun je natuurlijk ook gelijk contact met ons opnemen.

Het programma fysieke beveiliging

Het beveiligingsbeleid geeft de kaders weer en vormt de basis om de beveiliging structureel in te richten.

Dreigingsprofielen geven inzicht in de werkwijze van een dader. We gebruiken ze om risicoanalyses uit te voeren.

In een Programma van Eisen leggen we de beveiligingsmaatregelen vast die overwogen worden.

Relatie’s tussen de dreigingen en de maatregelen leggen we vast in een herbruikbare koppelingstabel.

Meer weten over het inrichten van beveiliging? Neem contact op

Ons complete pakket aan dienstverlening

We maken de Security Governance duidelijk en kunnen zelfs de hele regie op ons nemen.

We stellen beleid en dreigingsprofielen op en richten bijbehorende programma’s van eisen in.

We voeren risicoanalyses uit, geven adviezen, stellen beveiligings- en verbeterplannen op. 

Naast standaard diensten, bieden we de mogelijkheid om andere diensten van ons af te nemen.

error: Content is protected !!