Inrichten beveiligingsproces

Wij werken graag vanuit een vaste structuur, dat is ingericht als een continu proces voor het beheersbaar maken én houden van fysieke beveiliging. De risico’s van de organisatie staan hierbij aan de basis. De verscheidene diensten die we leveren op dit gebied lichten we hieronder toe.

Beveiligingsbeleid

Het beveiligingsbeleid geeft de kaders weer waarbinnen beveiliging moet worden ingericht. Beleid maakt duidelijk welke richting moet worden ingeslagen en wat de doelstellingen zijn. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden in het beleid duidelijk vastgelegd, met als resultaat voldoende draagvlak om de risico’s van jouw organisatie aan te pakken. Bij het opstellen van het beleid houden we rekening met de specifieke eigenschappen van jouw organisatie en welk risico zij bereid is te lopen (de zogenaamde risicobereidheid). Het beleid vormt de basis om de beveiliging van jouw organisatie structureel in te richten.

Voor het opstellen van het beveiligingsbeleid dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 2.500. We zorgen ervoor dat er een beleid ligt dat vastgesteld kan worden door de directie en dat past bij de risicobereidheid en de unieke eigenschappen van jouw organisatie.

Dreigingsprofiel

Een dreigingsprofiel geeft inzicht in de werkwijze van een dader (de modus operandi). Welk type daders zien we met welk middel in staat om welke dreiging uit te oefenen? Wanneer je als organisatie weet welke dreigingen realistisch zijn, en hoe hoog de risico’s hiervan zijn, ben je in staat om de meest optimale combinatie van maatregelen hiertegen te treffen.

Wij als RisicoRegisseurs maken specifieke dreigingsprofielen met daarin de realistische combinaties van dreigingen, dadertypen en aanvalsmiddelen voor jouw organisatie. Natuurlijk kun je voor jouw organisatie ook gebruik maken van onze algemene dreigingsprofielen, die we gratis ter beschikking stellen.

Voor een specifiek dreigingsprofiel dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 2.500. De algemene dreigingsprofielen stellen we gratis ter beschikking en kunnen worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl.

Programma van Eisen

In een Programma van Eisen liggen de maatregelen vast die binnen jouw organisatie overwogen worden om de risico’s onder controle te krijgen en te houden. Wij maken Programma’s van Eisen, waarin de hoogte van het risico de basis vormt voor de zwaarte van de te kiezen maatregel.

Wij als RisicoRegisseurs maken specifieke Programma’s van Eisen voor organisaties waarin de maatregelen af worden gestemd op de dreigingen van de organisatie. Maar je kunt ook gebruik maken van onze algemene Programma’s van Eisen, die we hebben opgesteld op basis van onze kennis en ervaring binnen vergelijkbare organisaties. Deze algemene Programma’s van Eisen stellen wij ter beschikking tegen een vaste vergoeding. 

Voor specifieke Programma’s van Eisen dient rekening te worden gehouden met een investering van € 7.500 tot € 10.000. De algemene Programma’s van Eisen stellen we ter beschikking voor € 2.500 en kunnen worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl.

Koppelingstabellen

In een koppelingstabel leggen we de koppeling tussen dreigingen en de maatregelen vast. Door dit eenmalig te doen, is voor iedereen binnen de organisatie duidelijk welke uitgangspunten worden gehanteerd. Hiermee wordt in het traject van risicoanalyse tot beveiligingsplan per locatie veel tijd bespaard door niet steeds opnieuw het wiel uit te hoeven vinden, toe te lichten of te verdedigen.

Kies je voor specifieke dreigingsprofielen en specifieke Programma’s van Eisen, dan is een specifieke koppelingstabel noodzakelijk. Als je gebruik maakt van onze algemene dreigingsprofielen en Programma’s van Eisen, dan past de algemene koppelingstabel hierbij.

Voor een specifieke koppelingstabel dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 2.500. De algemene koppelingstabellen stellen we ter beschikking voor € 1.500 en kunnen worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl.

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange