Diensten op basis van een vastgesteld uurtarief

Naast de eerdergenoemde diensten in dit portfolio bieden we de mogelijkheid om onderstaande diensten van ons af te nemen op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief.

We hanteren een vergoeding tegen een tarief van € 125,00 per uur (prijspeil 2019). Dit tarief wordt jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS Index SBI 2008, 69-71 Management- en technisch advies.

Consultancy

Niet alle vraagstukken zijn onder één noemer te vatten. Soms heb je hele gerichte vragen, soms wil je gewoon eens sparren, en soms wil je specifieke adviezen. Wie is jouw onafhankelijke partner op het gebied van fysieke beveiliging? Met wie kun jij in overleg treden om de beste beveiliging voor jouw organisatie te krijgen? Wij bieden onze diensten aan op basis van een vooraf overeengekomen uurtarief en schatting van het aantal uren dat we denken nodig te hebben om jouw vragen te beantwoorden. Daar waar mogelijk hanteren we een vooraf overeengekomen vaste prijs (fixed-price) zodat je achteraf niet geconfronteerd wordt met onverwachte kosten. We bieden ook de mogelijkheid om een ”strippenkaart” af te nemen zodat je tegen een afgesproken tarief, op afroep over onze diensten kunt beschikken. Neem contact met ons op via info@risicoregisseurs.nl zodat we je een passend voorstel kunnen doen.

Productontwikkeling

Wil je innoveren op het gebied van beveiliging? Iets nieuws proberen, en als het slaagt de maatregel breder uitrollen? Het onderzoeken van vernieuwingen die er zijn en hoe deze passen binnen jouw organisatie vraagt betrokkenheid van interne en externe belanghebbenden. Helder geformuleerde uitgangspunten qua gewenst resultaat, besluitvorming, financiering en geheimhouding zijn hierbij noodzakelijk. Wij helpen je graag bij deze innovaties op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief.

Projectmanagement en agile werken

De zorg voor het projectmanagement op het gebied van beveiliging kun je aan ons toevertrouwen. Wij zorgen voor het inrichten van een projectorganisatie en verzorgen de projectbeheersing. Niet alleen qua tijd en financiële planning, maar ook door over de voortgang verantwoording af te leggen. Of je nu projectmatig of juist “agile” wil werken, wij kunnen daarbij helpen op basis van een vooraf vastgesteld uurtarief.

Inkoop van beveiliging

Bij inkoop van beveiligingsmaatregelen ben je op zoek naar de juiste prijs en kwaliteit. Voor grotere projecten is mogelijk een aanbesteding verplicht. Van verschillende leveranciers wil je aanbiedingen voor de uitvoering ontvangen. Maar hoe goed zijn die aanbiedingen, en zullen ze tot de gewenste resultaten leiden? Betaal je niet te veel? En krijg je de juiste kwaliteit? Wij helpen je bij het formuleren van de uitvraag en bij het beoordelen van de leveranciers en de aangeleverde offertes. Vanuit onze onafhankelijke rol en ervaring, adviseren we je waarop gelet moet worden. Zo krijg jij de beste aanbieding.

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange