Risicoanalyses voor beveiliging

Risicoanalyses voor beveiliging geven inzicht in de realistische risico’s en de hoogte daarvan. De dreigingsprofielen vormen hier de basis voor.

Per risico wordt samen met de belangrijkste betrokkenen een inschatting gemaakt van hoe aantrekkelijk het voor een dader is om zijn doel te bereiken (attractiviteit) en wat het voor de organisatie aan consequenties kan hebben (het belang) als het gebeurt.

De uitkomsten van de risicoanalyses worden gebruikt om de juiste maatregelen te bepalen. Wij voeren risicoanalyses uit en ondersteunen je bij het hele proces en stellen op basis van de uitkomsten het beveiligingsadvies op.

Grip op beveiliging

Risicoanalyse nodig? Neem contact met ons op

Ons complete pakket aan dienstverlening

error: Content is protected !!