Van risicoanalyse en advies naar concrete verbeteringen:
betere beveiliging van je locatie in 8 stappen

Goede beveiliging draait om het beheersen van de risico’s die er zijn met de juiste combinatie van maatregelen. Niet te veel maatregelen want dat kost onnodig geld, niet te weinig want dan loop je risico’s. Maar hoe weet je welke risico’s je loopt, welke maatregelen je kunt nemen om de beveiliging te verbeteren en of dat wel echt nodig is? 

Hieronder vind je de 8 stappen die we gezamenlijk doorlopen om de beveiliging van een locatie inzichtelijk te maken en te verbeteren als dat nodig is. Na het doorlopen van de stappen weet je precies welke risico’s er zijn en welke maatregelen je kunt overwegen. Zo neem je alleen de maatregelen die echt nodig zijn. 

"En als je beveiliging al goed genoeg blijkt te zijn? Dan heb je in ieder geval meer zekerheid dat de risico’s ook echt zijn afgedekt."

Wat we doen

Wat het je oplevert en kost

Stap 1
De basis leggen

De eerste stap bestaat uit een nadere kennismaking en een snelle rondgang door het gebouw. Zo zien we snel of verbeteringen wel echt nodig zijn. Inzicht ontstaat in de bedrijfsprocessen en de te beschermen belangen en wat er al aan maatregelen getroffen is.

De eerste stap kost je slechts een uur van je tijd (en een kop koffie). We brengen daarvoor geen kosten in rekening. Want we willen je graag leren kennen. Het geeft ons inzicht in de unieke eigenschappen van de organisatie en wat er beschermd moet worden. We zien of verbeteringen nodig zijn en bepalen met welke risico’s we rekening moeten houden.

Stap 2
Risicoanalyse

Tijdens de risicoanalyse beoordelen we, gezamenlijk met de belangrijkste stakeholders, de risico’s. Zo kun je keuzes maken ten aanzien van de realistische en onacceptabele risico’s. We maken gebruik van dreigingsprofielen om snel een volledig overzicht te maken en we begeleiden je tijdens het hele proces van risicoanalyse.

Het resultaat van de risicoanalyse is inzicht in de risico’s die er zijn en de hoogte daarvan. Dit is nodig om keuzes te kunnen maken en een beveiligingsadvies op te kunnen stellen. De risicoanalyse neemt 2 tot 4 uur tijd van de betrokken stakeholders in beslag. Daarnaast moet rekening worden gehouden met een investering van € 500 per locatie voor onze inzet.

Stap 3
Schouw van het gebouw

De schouw van het gebouw, een inspectie ter plaatse, geeft inzicht in de plaatsen waar zich de realistische risico’s voor kunnen doen. Het maakt duidelijk waar zich de te beschermen belangen precies bevinden en welke maatregelen al getroffen zijn. De schouw van het gebouw combineren we met de risicoanalyse zodat we precies weten welke maatregelen waar nodig zijn.  

De schouw en risicoanalyse vormen samen de basis om het advies op te kunnen stellen. Vaak komen er al direct een aantal Quick Wins naar boven. De schouw kost 2 tot 4 uur van je tijd maar het kan per locatie verschillen als die complex of groot is. Er moet rekening worden gehouden met een investering van € 500 per locatie voor onze inzet.

Stap 4
Beveiligingsadvies

Omdat we inmiddels een goed gevoel hebben bij de unieke eigenschappen van de organisatie, de risico’s inzichtelijk zijn en de schouw is uitgevoerd, kan het beveiligingsadvies worden opgesteld. Wij doen dat voor je en gebruiken daarvoor Securtree als ondersteunende applicatie. De uitkomsten ontvang je digitaal zodat je ze makkelijk verder kunt verwerken. 

Het advies geeft je een compleet inzicht in de maatregelen die getroffen kunnen worden om de risico’s te verlagen. Een advies bestaat uit de combinatie van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen. Het opstellen van het advies vergt een investering van € 1.500. Voor complexe of grote locaties kan de investering uiteraard hoger zijn.

Stap 5
Verschillenanalyse

Nu duidelijk is welke maatregelen te adviseren zijn, kijken we vervolgens naar de maatregelen die al genomen zijn en hoe goed ze werken. Dat vergelijken we met het advies. De tijd die nodig is om de verschillen inzichtelijk te maken hangt erg af van de locatie. Meestal vergt deze stap de meeste tijd.

De analyse laat je zien wat de verschillen zijn tussen het advies en de bestaande maatregelen. Door deze verschillen inzichtelijk te maken, kunnen keuzes gemaakt worden. Je weet namelijk waar je nog risico’s loopt. De investering hangt af van de complexiteit en omvang van de locatie en start bij € 3.500.

Stap 6
Risicostrategie

De verschillen maken je duidelijk welke risico’s nog onvoldoende zijn afgedekt en welke maatregelen nog niet goed werken. Wij maken dit volledig inzichtelijk voor je. Voor de risico’s die er nog zijn, moeten keuzes worden gemaakt. Kunnen ze geaccepteerd worden of zijn aanvullende maatregelen nodig? Uiteraard helpen we je hierbij. 

De risicostrategie bepaal je aan de hand van de risicoanalyse, het advies en de verschillenanalyse. Per risico geven we aan welke verbeteringen mogelijk zijn. In circa 2 uur tijd bespreken we de opties met je. We brengen daarvoor overigens geen kosten in rekening, want die zijn al inbegrepen in de verschillenanalyse.

Stap 7
Verbeterplan

Aan de hand van de risicostrategie kan bepaald worden welke risico’s aandacht verdienen. De concrete verbeteringen kunnen afgeleid worden uit het gegeven beveiligingsadvies. Zo weet je precies welke maatregelen het beste in staat zijn het risico te verlagen. Daarmee stellen we het verbeterplan voor je op dat we digitaal aanleveren.

Het plan geeft je een volledig inzicht in de verbeteringen. Hiermee kun je keuzes maken, prioriteiten stellen en de voortgang meten. Uiteraard spreken we het verbeterplan met je door zodat je direct aan de slag kunt. Hou hiervoor rekening met een gesprek van 2 tot 4 uur en een investering van € 500 voor onze inzet. 

Stap 8
Verbeteringen doorvoeren

Je weet nu exact welke verbeteringen nog doorgevoerd kunnen worden om de risico’s te verlagen. Daarvoor zijn wellicht aanvullende beveiligingsmaatregelen nodig. Door de juiste combinatie van maatregelen door te voeren worden de risico’s ook echt verlaagd. 

Met het verbeterplan kun je zelf aan de slag want er staat precies in wat aangepakt moet worden. Maar we helpen je natuurlijk ook graag bij het doorvoeren van de verbeteringen. Daarvoor maken we eerst een plan van aanpak en we hanteren voor ondersteuning een uurtarief van € 125,00 per uur.

Vanuit een risicoanalyse krijg je inzicht in de risico’s die er voor een locatie zijn en de maatregelen die je kunt treffen om ze te verlagen. De risico’s staan centraal en de maatregelen zijn daar een afgeleide van. In 8 stappen lukt het je de risico’s beter te beheersen met de juiste maatregelen. Zo krijg je beter zicht op de combinatie van maatregelen die het meest bijdraagt aan het verlagen van de beveiligingsrisico’s. Met als resultaat een betere beveiliging die effectief is en waarbij je geen geld uitgeeft aan maatregelen die niet nodig zijn.

"Voor organisaties met meer locaties, kan het nodig zijn om aanvullende stappen te nemen. Met een compleet pakket aan diensten helpen we je."

Wij helpen je graag om te komen van risicoanalyse naar beveiligingsadvies. Daarbij profiteer je van de aanwezige kennis en ervaring die we al hebben opgedaan bij andere organisaties. Door hergebruik van dreigingsprofielen en programma’s van eisen zijn we in staat, snel en onafhankelijk, een advies te gegeven over de juiste beveiliging tegen een beheersbare investering. Schakel je ons in? Dan vind je hierboven een indicatie in de investering in tijd en geld waar je rekening mee kunt houden om de beveiliging van een locatie te verbeteren. Maar we maken natuurlijk graag een passende offerte, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Neem contact met ons op om het kennismakingsgesprek in te plannen

error: Content is protected !!