Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Incidentanalyse

De uitdaging voor organisaties: Op welke manier structureer jij de beveiliging van jouw organisatie zodanig, dat je continu de check hebt dat je de goede dingen doet, deze goed doet en je daarmee voor jouw organisatie de controle krijgt, hebt en houdt over de onacceptabele risico’s? Vanuit RisicoRegisseurs werken wij graag vanuit een vaste structuur, dat is ingericht als een continu proces voor het beheersbaar maken én houden van fysieke beveiliging. De risico’s van de organisatie staan hierbij aan de basis. We leveren verscheidene diensten, die bijdragen aan een goede uitvoering van het beveiligingsproces. Het uitvoeren van een incidentenanalyse bijvoorbeeld.

Wanneer een incident plaatsvindt, dient deze te worden onderzocht om duidelijk te maken wat precies is gebeurd en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen. Soms is het volstrekt duidelijk wat er is gebeurd. En soms moet er even verder gekeken worden dan dat de neus lang is.
Zo kan het onderzoek naar de incidenten duidelijk maken of er aanpassingen in het dreigingsprofiel nodig zijn, bijvoorbeeld als de aard van een dreiging wijzigt of er sprake is van een nieuwe dreiging. Of dat daders andere aanvalsmiddelen toepassen, bijvoorbeeld zwaar elektrisch gereedschap, wat effect kan hebben op de in te zetten beveiligingsmaatregelen om de risico’s van de dreiging te beheersen. Mogelijk dat naast een aanpassing van het dreigingsprofiel hiervoor ook een aanpassing in het Programma van Eisen en de koppelingstabel nodig is.

Maar ook kan de conclusie zijn, dat de maatregel vooralsnog wel de juiste is, maar dat de naleving lokaal heeft gefaald. Bijvoorbeeld het niet naleven van het gestelde in werkinstructies en dat daarom niet goed afgesloten is. Dan zal het zaak zijn om lokaal hernieuwde aandacht te hebben voor het beveiligingsbewustzijn.

Wat het kost en wat het oplevert

De lessen uit deze analyses worden direct toegepast binnen het beveiligingsproces, zodat dit proces continu verbeterd wordt. Wij analyseren de beveiligingsincidenten die zich binnen jouw organisatie voor hebben gedaan en maken duidelijk welke beveiligingsmaatregelen om welke reden(en) onvoldoende gewerkt hebben. In overleg komen we tot maatregelen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Voor het uitvoeren van een incidentenanalyse dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 1.000 per (uniek) incident.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

error: Content is protected !!