Maak je eigen dreigingsprofiel

Een goed dreigingsprofiel is eigenlijk altijd organisatie specifiek. Dreigingsprofielen geven inzicht in de werkwijze van een dader (de modus operandi). Welk type daders zien we met welk middel in staat om welke dreiging uit te oefenen? De bouwstenen die gebruikt worden voor het opstellen van een dreigingsprofiel zijn echter vrij generiek te benoemen. Met behulp van deze bouwstenen kan de organisatie haar eigen dreigingsprofiel opstellen. Als daar ondersteuning bij wenselijk is dan helpen we daar graag bij.

"Als je de dreigingen kent,
kun je betere keuzes ten aanzien van je risico’s maken​"

Het doel van een dreigingsprofiel

Het doel van het dreigingsprofiel is om op basis van eenduidige begrippen en definities inzicht te verschaffen in de dreigingen, dadertypen en aanvalsmiddelen, die beoordeeld worden als mogelijke onacceptabele risico’s waartegen de organisatie zich wil beveiligen. De keuze voor de in het dreigingsprofiel benoemde dreigingen wil niet zeggen dat er zich geen andere combinaties of andere, niet genoemde dreigingen, dadertypen of aanvalsmiddelen voor kunnen doen. Dergelijke combinaties worden echter voor de organisatie voor nu niet als realistisch gezien en/of niet onderkend.

"Een dreigingsprofiel helpt om de grens te bepalen voor de mate van beveiliging om daarmee over- of onder beveiliging te voorkomen.​"

Motieven

Bij de inrichting van fysieke beveiliging gaan we uit van de dreigingen als gevolg van bewust menselijk handelen. We maken daarbij onderscheid in een aantal dadertypen. De mate waarin een dreiging relevant is kan per organisatie verschillen. Om inzicht te krijgen in de redenen waarom een dreiging zich bij jouw organisatie voor kan doen, is het noodzakelijk om de verschillende motieven – het doel – te kennen. De volgende motieven zijn daarbij relevant:

  • Gelegenheid
  • Eigen gewin
  • Verdienmodel: de buit wordt verhandeld
  • Verstoring van processen (platleggen organisatie)
  • Ontwrichten van de maatschappij
  • Onvrede uiten (met het handelen van de organisatie)
  • Afpersen: van de organisatie of individuen
  • Spionage (digitaal en analoog)
  • Verwarring en verdeeldheid zaaien: Fake news of propaganda
  • Ideologische of activistische motieven

De motieven worden in het dreigingsprofiel nader toegelicht en gekoppeld aan de dadertypen. Op deze wijze instaat inzicht in de reden dat een dreiging zich voor kan doen. Dit inzicht helpt om de juiste maatregelen te treffen om de dreiging beheersbaar te houden.

De meest voorkomende dreigingen, aanvalsmiddelen en dadertypen

Dreigingen

Veel voorkomende dreigingen waar we standaard rekening mee houden, zijn hieronder in alfabetische volgorde weergegeven (klik erop voor meer informatie). Wat we precies onder de genoemde dreigingen verstaan definiëren we in het dreigingsprofiel voor de organisatie. Er kunnen er uiteraard meer zijn die aan het dreigingsprofiel van jouw organisatie kunnen worden toegevoegd.

Herbruikbare profielen

Aanvalsmiddelen

De combinatie van dreigingen en aanvalsmiddelen vormt de basis voor de te treffen beveiligingsmaatregelen voor een locatie. De volgende aanvalsmiddelen worden daarbij onderscheiden:

  • Aanwezig materieel
  • Licht handgereedschap
  • Zwaar handgereedschap
  • Elektrisch gereedschap en zeer zwaar handgereedschap
  • Brandbare vloeistoffen en materialen
  • Giftige materialen
  • Explosieven
  • Voertuigen
  • Verbale middelen (schelden)
  • Fysieke middelen (schoppen, slaan)
  • Steek-, slag of stroomstootwapens
  • Vuurwapens (klein kaliber), kruisbogen en harpoenen
  • Vuurwapens (groot kaliber)
  • Overige hulpmiddelen

De aanvalsmiddelen worden in het dreigingsprofiel nader toegelicht. 

Dadertypen

De dadertypen worden in het dreigingsprofiel van de organisatie in eenduidige termen uitgewerkt, zodat voor iedereen duidelijk is wat er precies onder een dadertype verstaan wordt.  De dadertypen die wij standaard onderscheiden zijn bijvoorbeeld:

  • Personen met verward gedrag
  • Ontevreden klanten en burgers
  • Vandalen
  • Gelegenheidscriminelen
  • Beroepscriminelen (professional en semi-professional)
  • Interne actoren (medewerkers en leveranciers)
  • Activisten
  • Terroristen
  • Georganiseerde criminaliteit
  • Niet-gouvernementele organisaties
  • Statelijke actoren

Wil je een dreigingsprofiel op laten stellen? Neem contact met ons op​

error: Content is protected !!