Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Koppelingstabel

De uitdaging voor organisaties: Op welke manier structureer jij de beveiliging van jouw organisatie zodanig, dat je continu de check hebt dat je de goede dingen doet, deze goed doet en je daarmee voor jouw organisatie de controle krijgt, hebt en houdt over de onacceptabele risico’s? Vanuit RisicoRegisseurs werken wij graag vanuit een vaste structuur, dat is ingericht als een continu proces voor het beheersbaar maken én houden van fysieke beveiliging. De risico’s van de organisatie staan hierbij aan de basis. We leveren verscheidene diensten, die bijdragen aan een goede inrichting van het beveiligingsproces. De koppelingstabel maakt hier ook onderdeel van uit.

In een koppelingstabel leggen we ook daadwerkelijk de koppeling tussen de dreigingen en de beveiligingsmaatregelen vast. De beveiligingsmaatregelen variëren in zwaarte, passend bij de verschillende risicoclassificaties van de dreigingen. Lichtere maatregelen voor waar een laag risico relevant is en vice versa. Iedere dreiging wordt door meerdere beveiligingsmaatregelen beheersbaar gemaakt. Maatregelen die organisatorisch, bouwkundig, elektronisch of reactief van aard zijn. En één maatregel kan bijdragen aan het beheersbaar maken van meerdere dreigingen.

Wat het kost en wat het oplevert

25 dreigingen, 65 maatregelen en 4 risicoklassen: dit maakt dat er heel veel mogelijkheden zijn, die in de koppelingstabel worden vastgelegd. Een stevige klus. Door dit eenmalig te doen, is voor iedereen binnen de organisatie duidelijk welke uitgangspunten worden gehanteerd. Stel je deze koppelingstabel met alle stakeholders binnen de organisatie vast, dan kan van dat moment af alle focus zijn op de classificatie van de risico’s in de risicoanalyse. De hierbij behorende maatregelen zijn dan niet anders dan de logische afgeleide hiervan. Niet steeds opnieuw hoeft van nul af aan de mix van beveiligingsmaatregelen te worden bepaald. En dus ook niet steeds opnieuw te worden toegelicht of te worden verdedigd richting alle stakeholders. Zo bespaar je in het traject van risicoanalyse tot een beveiligingsplan per locatie veel tijd.

Kies je voor specifieke dreigingsprofielen en specifieke Programma’s van Eisen, dan is een specifieke koppelingstabel noodzakelijk. Als je gebruik maakt van onze algemene dreigingsprofielen en Programma’s van Eisen, dan past de algemene koppelingstabel hierbij. Voor een specifieke koppelingstabel dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 2.500. De algemene koppelingstabellen stellen we ter beschikking voor € 1.500 en kunnen worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

error: Content is protected !!