Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Programma van Eisen

De uitdaging voor organisaties: Op welke manier structureer jij de beveiliging van jouw organisatie zodanig, dat je continu de check hebt dat je de goede dingen doet, deze goed doet en je daarmee voor jouw organisatie de controle krijgt, hebt en houdt over de onacceptabele risico’s? Vanuit RisicoRegisseurs werken wij graag vanuit een vaste structuur, dat is ingericht als een continu proces voor het beheersbaar maken én houden van fysieke beveiliging. De risico’s van de organisatie staan hierbij aan de basis. We leveren verscheidene diensten, die bijdragen aan een goede inrichting van het beveiligingsproces. Hieronder ook het opstellen van het Programma van Eisen.

In een Programma van Eisen liggen de beveiligingsmaatregelen vast die binnen jouw organisatie overwogen worden om de risico’s onder controle te krijgen en te houden. Wij maken Programma’s van Eisen, waarin de hoogte van het risico de basis vormt voor de zwaarte van de te kiezen maatregel. Dit doen we voor alle categorieën: de organisatorische, de bouwkundige, de elektronische en de reactieve beveiligingsmaatregelen.

Wij als RisicoRegisseurs maken specifieke Programma’s van Eisen voor organisaties waarin de maatregelen af worden gestemd op de dreigingen van de organisatie. Maar je kunt ook gebruik maken van onze algemene Programma’s van Eisen, die we hebben opgesteld op basis van onze kennis en ervaring binnen vergelijkbare organisaties. Deze algemene Programma’s van Eisen stellen wij ter beschikking tegen een vaste vergoeding.

Wat het kost en wat het oplevert

Voor specifieke Programma’s van Eisen dient rekening te worden gehouden met een investering van € 7.500 tot € 10.000. De algemene Programma’s van Eisen stellen we ter beschikking voor € 2.500 en kunnen worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl. Met een Programma van Eisen maak je als organisatie de keuze voor de maatregelen die je zult inzetten om de voor jou realistische risico’s beheersbaar te maken. Lichtere maatregelen passend bij de lagere risico’s en uiteraard zwaardere maatregelen voor waar sprake is van hoge risico’s. Ook hiermee voorkom je onnodige kosten en/of onnodige risico’s in vergelijking met als je geen variatie in zwaarte van maatregelen toepast.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange