Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Dreigingsprofiel

De uitdaging voor organisaties: Op welke manier structureer jij de beveiliging van jouw organisatie zodanig, dat je continu de check hebt dat je de goede dingen doet, deze goed doet en je daarmee voor jouw organisatie de controle krijgt, hebt en houdt over de onacceptabele risico’s? Vanuit RisicoRegisseurs werken wij graag vanuit een vaste structuur, dat is ingericht als een continu proces voor het beheersbaar maken én houden van fysieke beveiliging. De risico’s van de organisatie staan hierbij aan de basis. We leveren verscheidene diensten, die bijdragen aan een goede inrichting van het beveiligingsproces. Waaronder het dreigingsprofiel.

Het dreigingsprofiel geeft inzicht in de werkwijze van een dader, de zogenaamde M.O.: modus operandi. Welk type daders zien we met welk middel in staat om welke dreiging uit te oefenen? Wanneer je als organisatie weet welke dreigingen realistisch zijn, en hoe hoog de risico’s hiervan zijn, dan ben je in staat om de meest optimale combinatie van beveiligingsmaatregelen hiertegen te treffen. 

Wij als RisicoRegisseurs maken specifieke dreigingsprofielen met daarin de realistische combinaties van dreigingen, dadertypen en aanvalsmiddelen voor jouw organisatie. Natuurlijk kun je voor jouw organisatie ook gebruik maken van onze algemene dreigingsprofielen, die we gratis ter beschikking stellen.

Wat het kost en wat het oplevert

Voor een specifiek dreigingsprofiel dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 2.500. De algemene dreigingsprofielen stellen we gratis ter beschikking en kunnen worden opgevraagd via info@risicoregisseurs.nl. In het dreigingsprofiel wordt op basis van eenduidige begrippen en definities inzicht gegeven in de daders, dreigingen en aanvalsmiddelen waartegen jij jouw organisatie wilt beschermen. Zo bepaal je jouw realistische risico’s en daarmee tevens de grens voor de mate van beveiliging. Met het voorkomen van te veel of te weinig beveiliging, voorkom je onnodige kosten en onnodige risico’s.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

error: Content is protected !!