Zeker op het gebied van beveiliging wil je er zeker van zijn dat je het goed doet. RisicoRegisseurs is het onafhankelijke adviesbureau dat uitgaat van de risico’s van de organisatie. Hierbij richten we ons op de risico’s die het gevolg zijn van doelbewust kwaadwillig menselijk handelen met schade voor de organisatie als gevolg. Het willen voorkomen dat deze risico’s zich voordoen wordt ook wel fysieke beveiliging genoemd.

Wij helpen organisaties bij het op een goede wijze inrichten van beveiliging door beter inzicht in de risico’s te geven. We zorgen voor meer zekerheid en een goede kwaliteit van beveiliging. Als je de risico’s en de impact daarvan op de organisatie begrijpt, is het mogelijk om beveiliging op een goede manier in te richten.

Beveiligingsbeleid

De uitdaging voor organisaties: Op welke manier structureer jij de beveiliging van jouw organisatie zodanig, dat je continu de check hebt dat je de goede dingen doet, deze goed doet en je daarmee voor jouw organisatie de controle krijgt, hebt en houdt over de onacceptabele risico’s? Vanuit RisicoRegisseurs werken wij graag vanuit een vaste structuur, dat is ingericht als een continu proces voor het beheersbaar maken én houden van fysieke beveiliging. De risico’s van de organisatie staan hierbij aan de basis. We leveren verscheidene diensten, die bijdragen aan een goede inrichting van het beveiligingsproces. Een belangrijke betreft het beveiligingsbeleid.

Het beveiligingsbeleid geeft de kaders weer waarbinnen beveiliging moet worden ingericht. Beleid maakt duidelijk welke richting moet worden ingeslagen en wat de doelstellingen zijn. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden in het beleid duidelijk vastgelegd, met als resultaat voldoende draagvlak om de risico’s van jouw organisatie aan te pakken. Bij het opstellen van het beleid houden we rekening met de specifieke eigenschappen van jouw organisatie en welk risico zij bereid is te lopen (de zogenaamde risicobereidheid). Het beleid vormt de basis om de beveiliging van jouw organisatie structureel in te richten.

Wat het kost en wat het oplevert

Voor het opstellen van het beveiligingsbeleid dient rekening te worden gehouden met een investering vanaf € 2.500. We zorgen ervoor dat er een beleid ligt dat vastgesteld kan worden door de directie en dat past bij de risicobereidheid en de unieke eigenschappen van jouw organisatie. Met de beschikking over een beveiligingsbeleid maak je de eerste aanzet voor jouw organisatie om de risico’s die je loopt met beveiliging onder controle te krijgen.

Wil jij weten hoe goed de beveiliging van jouw organisatie is of hoe we je kunnen helpen? Vraag via info@risicoregisseurs.nl direct vrijblijvend een oriënterend gesprek aan.

Wil je weten wat we nog meer voor jouw organisatie kunnen betekenen?
Klik dan hieronder voor ons hele producten- en dienstenportfolio

error: Content is protected !!
Secured By miniOrange