Iedere branche heeft zo zijn eigen dreigingen
waarop de aanpak moet worden afgestemd

Om jou te helpen, hebben wij ons ten doel gesteld uniforme dreigingsprofielen voor organisaties op te stellen die vrijelijk gebruikt mogen worden en die mogen worden aangepast aan de wensen en eisen van de specifieke organisatie. Wij willen hiermee de organisaties meer inzicht geven in de mogelijke dreigingen waar rekening mee dient te worden gehouden, zodat een betere mate van beveiliging gerealiseerd kan worden. Hieronder hebben we de generieke dreigingsprofielen gepubliceerd die organisaties kunnen gebruiken. Is er nog geen generiek dreigingsprofiel voor jouw branche of wil je weten wat wij voor jouw specifieke organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening betreft het leveren van diensten die betrekking hebben op financiële producten door organisaties die daar bevoegdheid voor hebben.

Onder financiële dienstverlening vallen onder meer:

  • Banken
  • Verzekeraars
  • Pensioenfondsen
  • Vermogensbeheerders

Overheid en semioverheid

De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Het is het hoogste bevoegde gezag en heeft een maatschappelijke functie.

Onder de overheid vallen onder meer:

  • De nationale overheid
  • De rechterlijke macht
  • De provinciale macht
  • De gemeentelijke overheid
  • Semi-overheid

Zakelijke dienstverlening

Het begrip “zakelijke dienstverlening” is een overkoepelende aanduiding voor alle commerciële dienstverleners, die hoofdzakelijk hun diensten verlenen aan bedrijven.

Onder zakelijke dienstverlening vallen onder meer:

  • Transportbedrijfven 
  • IT leveranciers
  • Accountantskantoren
  • Overige commerciële dienstverleners

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen vallen onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderwijsinstellingen hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van een veilige omgeving aan de scholieren en studenten.

Onder onderwijs vallen onder meer:

  • Universiteiten 
  • Hogescholen
  • Regionale OpleidingsCentra
  • Scholengemeenschappen

Zorginstellingen

Zorginstellingen hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van verantwoorde zorg. 

Onder zorginstellingen vallen onder meer:

  • Universitair Medisch Centra en ziekenhuizen 
  • Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
  • Instellingen voor gehandicaptenzorg
  • Instellingen voor ouderenzorg

Productiebedrijven

Op dit moment hebben we nog geen generiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor productiebedrijven ontwikkeld. Wil jij ons helpen ze op te stellen neem dan contact met ons op.

De productiebedrijven zijn de fabrikanten die producten maken en/of leveren. 

Dreigingen waar zij bijvoorbeeld mee te maken kunnen krijgen zijn diefstal van informatie, intellectueel eigendom en/of persoonsgegevens, interne en externe diefstal van grondstoffen, (half-)fabrikaten en/of eindproducten, infiltratie en spionage maar ook bedreigingen gericht op verstoring productie zoals brandstichting en vandalisme. 

Onder productiebedrijven vallen onder meer:

  • Chemische industrie
  • Farmaceutische industrie
  • Maakindustrie
  • Importeurs en distributeurs
  • Groothandels

Detailhandel

Op dit moment hebben we nog geen generiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor  de detailhandel. Wil jij ons helpen ze op te stellen neem dan contact met ons op.

Detailhandel is het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. 

Dreigingen waar zij bijvoorbeeld mee te maken kunnen krijgen zijn winkeldiefstal, fraude en bewuste derving door personeel, overvallen, ram- en plofkraken, inbraken, insluiting, insluiping. Daarnaast zijn ook risico’s als vandalisme, brandstichting, huisvredebreuk en overtredingen van winkelverboden relevant. 

Onder detailhandel vallen onder meer:

  • Groothandels
  • Winkelfilialen
  • Winkelketens

Infrastructuur

Op dit moment hebben we nog geen generiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor organisaties die onder de infrastructuur vallen. Wil jij ons helpen ze op te stellen neem dan contact met ons op.

Infrastructuur bestaat uit de leveranciers van elektriciteit, gas, water, telecom, internet en media.

 Dreigingen waar zij bijvoorbeeld mee te maken kunnen krijgen zijn diefstal van informatie, intellectueel eigendom en/of persoonsgegevens, infiltratie en spionage, bedreigingen gericht op verstoring leveranties maar ook risico’s als brand en brandstichting, vandalisme en sabotage en demonstraties spelen een rol.

Onder infrastructuur vallen onder meer:

  • Leveranciers van elektriciteit, gas en water
  • Telecomproviders
  • Internetproviders
  • Radio en televisiemaatschappijen

Geïnteresseerd in de dreigingsprofielen die we beschikbaar stellen of wil je helpen met het opstellen van profielen voor jouw sector?
Neem contact met ons op

error: Content is protected !!