Iedere branche heeft zo zijn eigen risico's waarop de aanpak moet worden afgestemd

Wij richten ons met onze dienstverlening op de volgende branches: 

Wil je weten wat wij als belangrijkste risico’s voor deze branches zien? Hieronder geven we in willekeurige volgorde de grootste risico’s aan. Wil je weten wat wij voor jouw specifieke organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening betreft het leveren van diensten die betrekking hebben op financiële producten door organisaties die daar bevoegdheid voor hebben.

Onder financiële dienstverlening vallen onder meer:

 • Banken
 • Verzekeraars
 • Vermogensbeheerders
De belangrijkste risico’s
 • Interne en externe fraude
 • Ram- en plofkraken
 • Diefstal van informatie, persoonsgegevens en/of goederen
 • Cybercrime
 • Infiltratie en spionage
 • Bedreigingen van en geweld tegen personeel en klanten
 • Overvallen
 • Vandalisme, sabotage en brandstichting
 • Demonstraties

Overheid en semi-overheid

De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Het is het hoogste bevoegde gezag en heeft een maatschappelijke functie.

Onder de overheid vallen onder meer:

 • De nationale overheid
 • De rechterlijke macht
 • De provinciale overheid
 • De gemeentelijke overheid
 • Semi-overheid
De belangrijkste risico’s
 • Radicalisering en terrorisme
 • Ondermijnende criminaliteit en chantage
 • Diefstal van informatie, persoonsgegevens en/of goederen
 • Cybercrime
 • Infiltratie en spionage
 • Demonstraties en/of bezetting
 • Bedreigingen van en geweld tegen personeel en klanten

Zakelijke dienstverlening

Het begrip “zakelijke dienstverlening” is een overkoepelende aanduiding voor alle commerciële dienstverleners, die hoofdzakelijk hun diensten verlenen aan bedrijven.

Onder zakelijke dienstverlening vallen onder meer:

 • Transportbedrijven
 • IT leveranciers
 • Accountantskantoren
 • En andere commerciële dienstverleners
De belangrijkste risico’s
 • Interne en externe fraude
 • Diefstal van informatie, persoonsgegevens en/of goederen
 • Bedreigingen van en geweld tegen personeel en klanten
 • Cybercrime
 • Infiltratie en spionage
 • Vandalisme, sabotage en brandstichting
 • Inbraak
 • Gebruik van verdovende middelen en alcoholmisbruik door personeel

Detailhandel

Detailhandel is het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. De detailhandel is de laatste schakel van de bedrijfskolom die loopt van fabrikant tot consument.

Onder detailhandel vallen onder meer:

 • Groothandels
 • Winkels
 • Winkelketens
De belangrijkste risico’s
 • Winkeldiefstal
 • Fraude en bewuste derving door personeel
 • Bedreigingen van en geweld tegen personeel en klanten
 • Overvallen
 • Ram- en plofkraken
 • Inbraken, insluiting of insluiping
 • Vandalisme, sabotage en brandstichting
 • Huisvredebreuk en overtreding winkelverbod

Onderwijs

Onderwijsinstellingen vallen onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderwijsinstellingen hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van een veilige omgeving aan de scholieren en studenten.

Onder onderwijs vallen onder meer:

 • Basisonderwijs
 • Voortgezet middelbaar onderwijs
 • Voortgezet hoger onderwijs
De belangrijkste risico’s
 • Diefstal van informatie, persoonsgegevens en/of goederen
 • Cybercrime
 • Pesten, bedreigingen en chantage
 • Agressie en geweld tegen scholieren, studenten en docenten
 • Vandalisme en sabotage
 • Overlast
 • Drugsgerelateerde criminaliteit

Zorginstellingen

Zorginstellingen hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van verantwoorde zorg. Het beheersen van de beveiligingsrisico’s hoort hierbij.

Onder zorginstellingen vallen onder meer:

 • Ziekenhuizen
 • Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
 • Instellingen voor gehandicaptenzorg
 • Instellingen voor ouderenzorg
De belangrijkste risico’s
 • Diefstal van informatie en persoonsgegevens
 • Diefstal van geneesmiddelen en apparatuur
 • Diefstal van eigendommen van patiënten
 • Bedreiging, agressie en geweld tegen patiënten, bezoekers en zorgverleners
 • Cybercrime
 • Verstoringen in de openbare ruimte
 • Vandalisme en sabotage
 • Brand- en brandstichting

Productiebedrijven

De productiebedrijven zijn de fabrikanten die producten maken. Ook wordt er in deze type industriesector veel onderzoek en ontwikkeling (R&D) verricht.  

Onder productiebedrijven vallen onder meer:

 • Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Maakindustrie
 • Importeurs en distributeurs
 • Groothandels
De belangrijkste risico’s
 • Diefstal van informatie, intellectueel eigendom en/of persoonsgegevens
 • Interne en externe diefstal van grondstoffen, (half-)fabrikaten en/of eindproducten
 • Cybercrime
 • Infiltratie en spionage
 • Bedreigingen gericht op verstoring productie
 • Brand en brandstichting
 • Vandalisme en sabotage
 • Demonstraties

Infrastructuur

Infrastructuur bestaat uit de leveranciers van elektriciteit, gas, water, telecom, internet en media.

Onder infrastructuur vallen onder meer:

 • Leveranciers van elektriciteit, gas en water
 • Telecomproviders
 • Internetproviders
 • Radio en televisiemaatschappijen
De belangrijkste risico’s
 • Diefstal van informatie, intellectueel eigendom en/of persoonsgegevens
 • Infiltratie en spionage
 • Cybercrime
 • Bedreigingen gericht op verstoring leveranties
 • Brand en brandstichting
 • Vandalisme en sabotage
 • Demonstraties
error: Content is protected !!