Iedere branche heeft zo zijn eigen dreigingen waarop de aanpak moet worden afgestemd

 • Financiële dienstverlening
 • Overheid en semioverheid
 • Zakelijke dienstverlening
 • Onderwijsinstellingen
 • Zorginstellingen

RisicoRegisseurs heeft zich ten doel gesteld uniforme dreigingsprofielen voor organisaties op te stellen die vrijelijk gebruikt mogen worden en mogen worden aangepast aan de wensen en eisen van de specifieke organisatie. Wij willen hiermee de organisaties meer inzicht geven in de mogelijke dreigingen waar rekening mee dient te worden gehouden, zodat een betere mate van beveiliging gerealiseerd kan worden.

Hieronder hebben we de generieke dreigingsprofielen gepubliceerd die organisaties kunnen gebruiken. Is er nog geen generiek dreigingsprofiel voor jouw branche of wil je weten wat wij voor jouw specifieke organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Financiële dienstverlening

Financiële dienstverlening betreft het leveren van diensten die betrekking hebben op financiële producten door organisaties die daar bevoegdheid voor hebben.

Onder financiële dienstverlening vallen onder meer:

 • Banken
 • Verzekeraars
 • Pensioenfondsen
 • Vermogensbeheerders
Downloads

Geïnteresseerd in ons Programma van Eisen voor de financiële dienstverlening? Neem contact met ons op.

Overheid en semioverheid

De overheid heeft een specifieke rol in de samenleving. Het is het hoogste bevoegde gezag en heeft een maatschappelijke functie.

Onder de overheid vallen onder meer:

 • De nationale overheid
 • De rechterlijke macht
 • De provinciale overheid
 • De gemeentelijke overheid
 • Semi-overheid
Downloads

Geïnteresseerd in ons Programma van Eisen voor de overheid en semioverheid? Neem contact met ons op.

Zakelijke dienstverlening

Het begrip “zakelijke dienstverlening” is een overkoepelende aanduiding voor alle commerciële dienstverleners, die hoofdzakelijk hun diensten verlenen aan bedrijven.

Onder zakelijke dienstverlening vallen onder meer:

 • Transportbedrijven
 • IT leveranciers
 • Accountantskantoren
 • En andere commerciële dienstverleners
Downloads

Geïnteresseerd in ons Programma van Eisen voor de zakelijke dienstverlening? Neem contact met ons op.

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen vallen onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Onderwijsinstellingen hebben een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van een veilige omgeving aan de scholieren en studenten.

Onder onderwijs vallen onder meer:

 • Universiteiten
 • HBO-opleidingen
 • Regionale Opleidingscentra
 • Schiolengemeenschappen

Op dit moment leggen we de laatste hand aan een generiek dreigingsprofiel voor onderwijs-instellingen. Hou de site in de gaten of neem dan contact met ons op.

De belangrijkste risico’s

Geïnteresseerd in ons Programma van Eisen voor onderwijsinstellingen? Neem contact met ons op.

Zorginstellingen

Zorginstellingen hebben een verantwoordelijkheid als het gaat om het bieden van verantwoorde zorg. 

Onder zorginstellingen vallen onder meer:

 • Universitair Medisch Centra en ziekenhuizen
 • Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
 • Instellingen voor gehandicaptenzorg
 • Instellingen voor ouderenzorg

Op dit moment werken we aan een generiek dreigingsprofiel voor zorginstellingen. Wil jij ons helpen het profiel op te stellen neem dan contact met ons op.

Downloads

Geïnteresseerd in ons Programma van Eisen voor zorginstellingen? Neem contact met ons op.

Productiebedrijven

De productiebedrijven zijn de fabrikanten die producten maken. 

Onder productiebedrijven vallen onder meer:

 • Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Maakindustrie
 • Importeurs en distributeurs
 • Groothandels

Op dit moment hebben we nog geen generiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor productiebedrijven. Wil jij ons helpen ze op te stellen neem dan contact met ons op.

De belangrijkste risico’s
 • Diefstal van informatie, intellectueel eigendom en/of persoonsgegevens
 • Interne en externe diefstal van grondstoffen, (half-)fabrikaten en/of eindproducten
 • Cybercrime
 • Infiltratie en spionage
 • Bedreigingen gericht op verstoring productie
 • Brand en brandstichting
 • Vandalisme en sabotage
 • Demonstraties

Geïnteresseerd in een specifiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor jouw organisatie? Neem contact met ons op.

Detailhandel

Detailhandel is het leveren van fysieke goederen voor persoonlijk gebruik aan de consument. 

Onder detailhandel vallen onder meer:

 • Groothandels
 • Winkels
 • Winkelketens

Op dit moment hebben we nog geen generiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor  de detailhandel. Wil jij ons helpen ze op te stellen neem dan contact met ons op.

De belangrijkste risico’s
 • Winkeldiefstal
 • Fraude en bewuste derving door personeel
 • Bedreigingen van en geweld tegen personeel en klanten
 • Overvallen
 • Ram- en plofkraken
 • Inbraken, insluiting of insluiping
 • Vandalisme, sabotage en brandstichting
 • Huisvredebreuk en overtreding winkelverbod

Geïnteresseerd in een specifiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor jouw organisatie? Neem contact met ons op.

Infrastructuur

Infrastructuur bestaat uit de leveranciers van elektriciteit, gas, water, telecom, internet en media.

Onder infrastructuur vallen onder meer:

 • Leveranciers van elektriciteit, gas en water
 • Telecomproviders
 • Internetproviders
 • Radio en televisiemaatschappijen

Op dit moment hebben we nog geen generiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor organisaties die onder de infrastructuur vallen. Wil jij ons helpen ze op te stellen neem dan contact met ons op.

De belangrijkste risico’s
 • Diefstal van informatie, intellectueel eigendom en/of persoonsgegevens
 • Infiltratie en spionage
 • Cybercrime
 • Bedreigingen gericht op verstoring leveranties
 • Brand en brandstichting
 • Vandalisme en sabotage
 • Demonstraties

Geïnteresseerd in een specifiek dreigingsprofiel of Programma van Eisen voor jouw organisatie? Neem contact met ons op.

error: Content is protected !!