Beveiligingsaudit

Beveiligingsaudits

Beveiligingsaudits zijn onafhankelijke onderzoeken met het doel om meer zekerheid krijgen over de mate waarin de organisatie de risico’s beheerst.

Bij een audit krijg je antwoord op de vraag: “Is er gedaan wat er was gepland en zijn de locaties voldoende beveiligd?”. 

Het uitvoeren van audits geeft meer zekerheid over de aanpak van beveiliging (procesaudit) en de wijze waarop de risico’s zijn afgedekt (tactische en operationele audit). 

We maken onderscheid in deze verschillende audits:

Het programma fysieke beveiliging

Proces audits

Bij het uitvoeren van een proces audit kijken we naar de mate waarin het beveiligingsproces voor fysieke beveiliging in opzet en bestaan aanwezig is én of het proces gevolgd wordt zoals het initieel bedoeld is.

Aanbevelingen doen we over de wijze waarop het beveiligingsproces binnen de organisatie verbeterd kan worden. Op deze manier krijg je een efficiënt en effecieve manier van beveiligen.

Tactische audits

Bij het uitvoeren van een tactische audit kijken we naar de manier waarop met het beveiligingsbeleid, het dreigingsprofiel en de maatregelen de juiste invulling wordt gegeven aan de beveiligingsplannen.

We brengen voor iedere locatie in kaart of de risicoanalyses zijn uitgevoerd, de beveiligingsplannen aanwezig zijn en welke verbeteringen nog kunnen worden doorgevoerd.

Operationele audits

Bij het uitvoeren van een operationele audit brengen we niet alleen in kaart of per locatie de risicoanalyse en het  beveiligingsplan aanwezig is, maar we kijken ook naar de werking van de maatregelen.

We beoordelen de mate waarin de combinatie van maatregelen werkt zoals ze bedoeld is. Zo weet je of de beveiliging van de locatie(s) goed geregeld is.

Beveiligingsaudit nodig? Neem contact met ons op

Beveiligingsplan

Beveiligingsplan

In een beveiligingsplan liggen de risico’s, de adviezen en de verbeteringen voor de beveiliging van een locatie vast.

Hierin wordt een compleet overzicht gegeven van de risico’s voor een locatie (de uitkomst van de risicoanalyse), de maatregelen die nodig zijn (de uitkomst van het beveiligingsadvies) plus hoe de beveiliging op dit moment is geregeld en welke verbeteringen er nog door te voeren zijn.

De risicoanalyse en het beveiligingsadvies maken dan ook onderdeel uit van het beveiligingsplan.

Met een beveiligingsplan krijg je grip op beveiliging. Zo weet je waar je staat en wat er nog te doen is.

Een beveiligingsplan nodig? Neem contact met ons op

Dreigingsprofiel

Dreigingsprofielen fysieke beveiliging

Dreigingsprofielen fysieke beveiliging geven inzicht in de werkwijze van een dader (de modus operandi). Welk type daders zien we met welk middel in staat om welke dreiging uit te oefenen?

Wij maken specifieke dreigingsprofielen met daarin de realistische combinaties van dreigingen, dadertypen en aanvalsmiddelen voor jouw organisatie. Voor veel organisaties en sectoren hebben we inmiddels al generieke dreigingprofielen opgesteld. De kennis en ervaring die we daarbij hebben opgedaan, gebruiken we om een passend dreigingsprofiel voor jouw organisatie te maken.

De dreigingsprofielen worden gebruikt om risicoanalyses uit te voeren. Op basis daarvan worden beveiligingsadviezen gemaakt. Wanneer je als organisatie weet welke dreigingen realistisch zijn, en hoe hoog de risico’s hiervan zijn, ben je in staat om de meest optimale combinatie van maatregelen te treffen. We helpen je daar graag bij.

Grip op beveiliging

Natuurlijk kun je voor jouw organisatie ook gebruik maken van onze algemene dreigingsprofielen. Als we al een dreigingsprofiel voor jouw sector hebben opgesteld, stellen we die gratis ter beschikking.

Dreigingsprofiel nodig? Neem contact met ons op

Beveiligingsaudit

Beveiligingsaudits

Beveiligingsaudits zijn onafhankelijke onderzoeken met het doel om meer zekerheid krijgen over de mate waarin de organisatie de risico’s beheerst.

Bij een audit krijg je antwoord op de vraag: “Is er gedaan wat er was gepland en zijn de locaties voldoende beveiligd?”. 

Het uitvoeren van audits geeft meer zekerheid over de aanpak van beveiliging (procesaudit) en de wijze waarop de risico’s zijn afgedekt (tactische en operationele audit). 

We maken onderscheid in deze verschillende audits:

Het programma fysieke beveiliging

Proces audits

Bij het uitvoeren van een proces audit kijken we naar de mate waarin het beveiligingsproces voor fysieke beveiliging in opzet en bestaan aanwezig is én of het proces gevolgd wordt zoals het initieel bedoeld is.

Aanbevelingen doen we over de wijze waarop het beveiligingsproces binnen de organisatie verbeterd kan worden. Op deze manier krijg je een efficiënt en effecieve manier van beveiligen.

Tactische audits

Bij het uitvoeren van een tactische audit kijken we naar de manier waarop met het beveiligingsbeleid, het dreigingsprofiel en de maatregelen de juiste invulling wordt gegeven aan de beveiligingsplannen.

We brengen voor iedere locatie in kaart of de risicoanalyses zijn uitgevoerd, de beveiligingsplannen aanwezig zijn en welke verbeteringen nog kunnen worden doorgevoerd.

Operationele audits

Bij het uitvoeren van een operationele audit brengen we niet alleen in kaart of per locatie de risicoanalyse en het  beveiligingsplan aanwezig is, maar we kijken ook naar de werking van de maatregelen.

We beoordelen de mate waarin de combinatie van maatregelen werkt zoals ze bedoeld is. Zo weet je of de beveiliging van de locatie(s) goed geregeld is.

Beveiligingsaudit nodig? Neem contact met ons op

Beveiligingsplan

Beveiligingsplan

In een beveiligingsplan liggen de risico’s, de adviezen en de verbeteringen voor de beveiliging van een locatie vast.

Hierin wordt een compleet overzicht gegeven van de risico’s voor een locatie (de uitkomst van de risicoanalyse), de maatregelen die nodig zijn (de uitkomst van het beveiligingsadvies) plus hoe de beveiliging op dit moment is geregeld en welke verbeteringen er nog door te voeren zijn.

De risicoanalyse en het beveiligingsadvies maken dan ook onderdeel uit van het beveiligingsplan.

Met een beveiligingsplan krijg je grip op beveiliging. Zo weet je waar je staat en wat er nog te doen is.

Een beveiligingsplan nodig? Neem contact met ons op