Beveiligingsadviezen

Voor het opstellen van beveiligingsadviezen is allereerst inzicht nodig in de risico’s. Dat inzicht wordt verkregen door het uitvoeren van een risicoanalyse.

Om de lokale situatie te begrijpen, is vaak ook een bezichtiging van de locatie nodig. Daarnaast kijken we naar de documenten die beschikbaar zijn en interviewen we de betrokkenen om de juiste gegevens te verzamelen.

Op basis van de risicoanalyse en de verzamelde gegevens, wordt het best passende advies samengesteld. Het advies geeft een overzicht van organisatorische, bouwkundige, elektronische en reactieve maatregelen die passen bij de risico’s zoals deze voor de locatie zijn vastgesteld.

Beveiligingsadvies nodig? Neem contact met ons op

Ons complete pakket aan dienstverlening

error: Content is protected !!