André Severs

Over André Severs CPP SSME

Het is mijn doel om bij te dragen aan de continuïteit van organisaties. Met de bedrijfsstrategie als vertrekpunt geef ik invulling aan het security managementproces. Vanuit een risk-based benadering behoed ik organisaties voor een ondoordachte actie als reactie op. Eerlijk, oprecht en uitgesproken richting het beoogde resultaat. Met de toets op de effectiviteit van de genomen maatregelen en door te verbeteren waar dit noodzakelijk is. En verbeteren kan ook zijn verminderen, hoe gedurfd dat ook lijkt.

Mijn facilitaire achtergrond helpt mij in de juiste afweging tussen noodzaak, kosten, resultaat en tevredenheid. Mijn opleidingen op het gebied van security management  bieden mij de inhoudelijke onderlegger. De ervaringen die ik heb opgedaan bij Twynstra Gudde en ABN AMRO hebben, naast praktische kennis en kennis van de markt, mij opgeleverd dat ik heb mogen leren van gemaakte missers en behaalde successen.

Stuur André een mail