Laat een goede crisis niet verloren gaan: les 7

De crisis vanwege het Coronavirus heeft enorme impact. Niet alleen op de volksgezondheid, maar ook op de economie in het algemeen en op individuele bedrijven in het bijzonder. Veel organisaties zitten in een situatie waarvan nauwelijks te voorspellen valt wanneer die over is en wat de uiteindelijke impact zal zijn.

Normaal proberen we vanuit fysieke beveiliging organisaties te helpen met het voorkomen van een crisis door risicoanalyses uit te voeren en op basis daarvan maatregelen voor te stellen. De oorsprong van Corona is nog niet 100% vastgesteld. Waarschijnlijk zal geen sprake zijn van bewust verspreiding van het virus en dus geen bewust kwaadwillend menselijk handelen. En daarmee zou deze crisis niet vallen onder de scope van fysieke beveiliging. Onverlet zijn er lessen te trekken die voor fysieke beveiliging tot verbeteringen kunnen leiden.

Deze voorlopig laatste les laat zien, dat een nieuwe werkelijkheid kan leiden tot hernieuwde samenwerking.

Een crisis verbroedert. Burgerinitiatieven die ontstaan en mensen zijn bereid elkaar te helpen. Los van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Als maatschappij kijken we beter naar elkaar om en hebben meer begrip.

Deze crisis zorgt dat er binnen organisaties wordt samengewerkt. Zet dit door als de crisis achter de rug is. Samen kunnen de afdelingen Business Continuity, Operational Risk Management, Informatiebeveiliging en Fysieke beveiliging er voor zorgen dat risico’s beter beheersbaar zijn.

Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid. De vraag is hoelang deze blijft bestaan als de crisis achter de rug is. Hebben we daadwerkelijk wat geleerd of vallen we terug in oude patronen, wachtend op de volgende crisis? De les die getrokken kan worden, is dat samenwerking nodig is om risico’s het hoofd te bieden.

“Never waste a good crisis”
Een crisis biedt op de korte termijn vele uitdagingen. Organisaties moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Een crisis gaat weer over en de organisaties die hebben overleefd, kunnen daar sterker uit komen. Ze kunnen lessen trekken uit hetgeen zich heeft voorgedaan. Door dit daadwerkelijk te doen en verbeteringen door te voeren, zullen ze beter voorbereid zijn op komende risico’s.

Een risico op het gebied van fysieke beveiliging zal misschien niet leiden tot een wereldwijde crisis. Maar op kleine schaal kan een risico wel leiden tot een crisis voor een individuele organisatie. Organisaties die zich daarvan bewust zijn en de juiste maatregelen treffen, hebben een grotere kans om een risico in de kiem te smoren en te voorkomen dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt.

Weten of uw beveiliging goed genoeg is?

Neem contact op om een gesprek in te plannen waarin we:

1) Inzicht verschaffen in de risico’s voor uw organisatie;

2) Aangeven welke beveiligingsmaatregelen daarbij passen;

3) U laten zien hoe het beveiligingsproces voor uw organisatie kan werken.

    of klik hieronder voor ons portfolio

    error: Content is protected !!
    Secured By miniOrange