Laat een goede crisis niet verloren gaan: les 6

De crisis vanwege het Coronavirus heeft enorme impact. Niet alleen op de volksgezondheid, maar ook op de economie in het algemeen en op individuele bedrijven in het bijzonder. Veel organisaties zitten in een situatie waarvan nauwelijks te voorspellen valt wanneer die over is en wat de uiteindelijke impact zal zijn.

Normaal proberen we vanuit fysieke beveiliging organisaties te helpen met het voorkomen van een crisis door risicoanalyses uit te voeren en op basis daarvan maatregelen voor te stellen. De oorsprong van Corona is nog niet 100% vastgesteld. Waarschijnlijk zal geen sprake zijn van bewust verspreiding van het virus en dus geen bewust kwaadwillend menselijk handelen. En daarmee zou deze crisis niet vallen onder de scope van fysieke beveiliging. Onverlet zijn er lessen te trekken die voor fysieke beveiliging tot verbeteringen kunnen leiden.

Deze zesde les maakt het verschil duidelijk tussen business continuity en disaster recovery.

Wat zouden we graag willen weten wanneer precies, maar zeker is dat ook aan deze crisis een eind zal komen. Eenmaal in rustiger vaarwater, moet de focus zijn op terug naar normaal om nog meer schade te voorkomen. Veel bedrijven hebben zogenaamde business continuity plannen die in werking treden tijdens een crisis. Maar ze moeten zich, via herstelplannen (disaster recovery), ook voorbereiden op deze terugkeer naar normaal.

Na een incident, calamiteit of crisis op het gebied van fysieke beveiliging moet ook weer zo snel mogelijk teruggekeerd worden naar de “business as usual”. Herstelplannen spelen daarbij een belangrijke rol. Bij het inschatten van een risico moet daarom al worden nagedacht over de preventieve, detectieve, repressie en correctieve maatregelen die getroffen kunnen worden.

Niet alle risico’s kunnen voorkomen worden. De kans valt vaak niet goed te bepalen en er is niet altijd goed zicht op de daadwerkelijke impact. Om risico’s beter beheersbaar te maken moet een organisatie kijken naar welke maatregelen getroffen kunnen worden om een risico te voorkomen (preventie), hoe snel een risico ontdekt kan worden (detectie), de schadebeperkende maatregelen die getroffen kunnen worden (repressie) en wat nodig is om terug te keren naar de normale gang van zaken (correctie).

“Never waste a good crisis”
Een crisis biedt op de korte termijn vele uitdagingen. Organisaties moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Een crisis gaat weer over en de organisaties die hebben overleefd, kunnen daar sterker uit komen. Ze kunnen lessen trekken uit hetgeen zich heeft voorgedaan. Door dit daadwerkelijk te doen en verbeteringen door te voeren, zullen ze beter voorbereid zijn op komende risico’s.

Een risico op het gebied van fysieke beveiliging zal misschien niet leiden tot een wereldwijde crisis. Maar op kleine schaal kan een risico wel leiden tot een crisis voor een individuele organisatie. Organisaties die zich daarvan bewust zijn en de juiste maatregelen treffen, hebben een grotere kans om een risico in de kiem te smoren en te voorkomen dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt.

Weten of uw beveiliging goed genoeg is?

Neem contact op om een gesprek in te plannen waarin we:

1) Inzicht verschaffen in de risico’s voor uw organisatie;

2) Aangeven welke beveiligingsmaatregelen daarbij passen;

3) U laten zien hoe het beveiligingsproces voor uw organisatie kan werken.

of klik hieronder voor ons portfolio

error: Content is protected !!