Laat een goede crisis niet verloren gaan: les 5

De crisis vanwege het Coronavirus heeft enorme impact. Niet alleen op de volksgezondheid, maar ook op de economie in het algemeen en op individuele bedrijven in het bijzonder. Veel organisaties zitten in een situatie waarvan nauwelijks te voorspellen valt wanneer die over is en wat de uiteindelijke impact zal zijn.

Normaal proberen we vanuit fysieke beveiliging organisaties te helpen met het voorkomen van een crisis door risicoanalyses uit te voeren en op basis daarvan maatregelen voor te stellen. De oorsprong van Corona is nog niet 100% vastgesteld. Waarschijnlijk zal geen sprake zijn van bewust verspreiding van het virus en dus geen bewust kwaadwillend menselijk handelen. En daarmee zou deze crisis niet vallen onder de scope van fysieke beveiliging. Onverlet zijn er lessen te trekken die voor fysieke beveiliging tot verbeteringen kunnen leiden.

Deze vijfde les alweer handelt over het belang van het hebben van inzicht in processen.

De Corona-crisis maakt duidelijk wat de belangrijkste processen van iedere organisatie zijn en door welke middelen (informatie, materieel, personeel) deze het meest ondersteund worden. Hiermee wordt het belang van business continuity en de business impact analysis duidelijk.

Ook voor fysieke beveiliging geldt dat de kritische processen en de kritische middelen (informatie, materieel, personeel en locaties) het belangrijkste vertrekpunt zijn. Daarom is het van belang aan te sluiten bij business continuity en hergebruik te maken van de business impact analysis.

De voor fysieke beveiliging te leren les is dat we allereerst de grootste risico’s voor de belangrijkste processen moeten aanpakken. Daarom moeten we inzicht hebben in deze processen. Vervolgens moeten we kijken welke maatregelen we kunnen treffen om de middelen die deze processen ondersteunen te beschermen tegen voorstelbare risico’s.

“Never waste a good crisis”
Een crisis biedt op de korte termijn vele uitdagingen. Organisaties moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. Een crisis gaat weer over en de organisaties die hebben overleefd, kunnen daar sterker uit komen. Ze kunnen lessen trekken uit hetgeen zich heeft voorgedaan. Door dit daadwerkelijk te doen en verbeteringen door te voeren, zullen ze beter voorbereid zijn op komende risico’s.

Een risico op het gebied van fysieke beveiliging zal misschien niet leiden tot een wereldwijde crisis. Maar op kleine schaal kan een risico wel leiden tot een crisis voor een individuele organisatie. Organisaties die zich daarvan bewust zijn en de juiste maatregelen treffen, hebben een grotere kans om een risico in de kiem te smoren en te voorkomen dat het voortbestaan van de organisatie in gevaar komt.

Weten of uw beveiliging goed genoeg is?

Neem contact op om een gesprek in te plannen waarin we:

1) Inzicht verschaffen in de risico’s voor uw organisatie;

2) Aangeven welke beveiligingsmaatregelen daarbij passen;

3) U laten zien hoe het beveiligingsproces voor uw organisatie kan werken.

of klik hieronder voor ons portfolio

error: Content is protected !!